Do hospodaření podniku se promítla krize a zisk firmy, která vyrábí technické tkaniny ze skleněných vláken, se snížil na necelých sto třináct milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy.

Litomyšlská společnost je součástí nadnárodního koncernu Saint-Gobain. V polovině loňského roku musela snížit skladové zásoby nebo propustila část zaměstnanců. V průběhu roku odešlo 262 zaměstnanců, následně osmnáct lidí podnik přijal. Na konci roku firma evidovala 1112 lidí. Vedení zavedlo i pravidelné odstávky a v té době pracovníci dostávali šedesát procent z původního platu. Průměrná mzda v podniku je ovšem nadstandardní a přesahuje třicet tisíc korun měsíčně.

Ve druhém pololetí se navýšila výroba o deset procent, ovšem úsporná opatření pokračovala i nadále. Česká koruna byla vloni nestabilní, stavební průmysl snížil odbyt a čínská konkurence ještě více tlačila ceny dolů.

Hospodářské výsledky společnosti výrazně ovlivnilo ukončení výroby jednoho z produktů a jeho přesun do Mexika. Rovněž skončil s výrobou závod v Moravském Krumlově, jeho výrobu převzaly továrny v Litomyšli a Hodonicích. Přesouvání výroby do Hodonic stále ještě pokračuje. Společnost tím zvýšila produktivitu a snížila výrobní náklady.

Na zisku se tradičně podílely dceřiné firmy Vertex Fabrics a Vertex Glass Mat. Litomyšlská firma rovněž vlastní sto procent závodu Saint–Gobain Velimat Polska, který ovšem skončil ve ztrátě. Jeho záporné výsledky ovlivnila několikaměsíční odstávka pece.