Za první tři čtvrtiny roku mu zbývá 1,3 miliardy korun. Utratí ještě za splátky úvěrů, ale zbude i na investice v příštím roce. Řekl to vicehejtman kraje Roman Línek.

Příjmy kraje doposud už dosáhly téměř 90 procent plánované výše, naopak výdaje jen 66 procent naplánované částky. Kraj podle Línka plní rozpočet, jak si předsevzal. Problémy má jen s investicemi, což způsobuje hlavně zpožďování projektů hrazených z dotací EU.

Kraj už má připravený rozpočet na příští rok. Očekává příjmy 3,04 miliardy a výdaje 2,9 miliardy korun. Rozpočet se během roku navýší o státní dotace a tak kraj nakonec hospodaří ze šesti až devíti miliardami. „Očekáváme, že na daních vybereme o 50 milionů víc,“ řekl Línek.

(kim, čtk)