Nyní se chce pustit do instalace kogeneračních jednotek na společnou výrobu elektřiny a tepla všude tam, kde je to možné.

„Rada Pardubického kraje odsouhlasila na svém zasedání zadání veřejné zakázky malého rozsahu na analýzu vybraných budov z hlediska využití kogeneračních technologií,“ uvedla tisková mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

Šetří palivo i peníze

Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vznikající při výrobě energie bez užitku vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.

„Rádi bychom tím docílili úspory investičních a provozních nákladů, snížili cenu tepla a využili i možnost výroby a prodeje vyprodukované elektrické energie do distribuční sítě, přičemž takzvaná zelená energie má lepší výkupní cenu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Roman Línek (KDU – ČSL).

Mimo rozpočet

„Slibujeme si od toho, že bychom ušetřili na financování provozu vybraných budov, zlepšili pracovní prostředí a omezili ekologické zátěže. Rozhodně se budeme ucházet o možnost získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie i o získání investorů třetích stran,“ komentoval rozhodnutí rady kraje náměstek hejtmana Roman Línek.

„Toto rozhodnutí nebude mít dopad na rozpočet Pardubického kraje,“ doplnila Magdalena Navrátilová.

(len)