Podnikatelé ve svitavském okrese vnímají podmínky pro svou činnost různě. Roli hraje konkurenční tlak, dostatek prostor, přístup úředníků a v neposlední řadě také výběr kvalitních zaměstnanců.

Poslední průzkumy mezi podnikateli ukázaly, že ve Svitavách cítí soukromníci vysoký konkurenční tlak. Naopak zástupci poličských firem pociťují konkurenci menší než v loni, kdy se začala projevovat hospodářská krize. Dokonce 80 procent svitavských podnikatelů se domnívá, že pracuje v silném konkurenčním prostředí. „Ve Svitavách je vysoká nezaměstnanost i vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Podnikatelé tak vnímají tuto skutečnost negativně, protože se obávají nižší poptávky,“ vysvětlil Michal Kaderka, analytik projektu Město pro byznys. V největším městě okresu je však nadpoloviční většina soukromníků spokojená s nabídkou vhodných pracovních sil. Podle Michala Kaderky také v tomto ohledu hraje roli i nadprůměrná nezaměstnanost.

Zaměstnavatelé mají zájem si vybírat z řad evidovaných na úřadu práce. „Z pěti tisíc nezaměstnaných přišla kvůli krizi o místo zhruba tisícovka lidí. Ti umí a chtějí pracovat. Ovšem jsou si také vědomi svých kvalit,“ sdělil ředitel úřadu práce ve Svitavách Jan Tesař. Podle něj by si ale někteří zaměstnavatelé představovali, že se takový člověk se spokojí s devítitisíci nebo desetitisícovým platem.

O něco větší než minimální mzda kvalitní zaměstnance moc neláká. Podle Jana Tesaře, ředitele svitavského úřadu práce, člověk, který má dobrou pracovní morálku a něco umí, chce zaplatit. Průzkum mezi podnikateli sledoval také spokojenost s dostupností prostorů vhodných k podnikání. Nejvíce z celého Pardubického kraje jsou zástupci firem spokojení v Moravské Třebové a Svitavách. Zato v Litomyšli si podnikatelé chválí úředníky. Jen třetina z nich je s prací byrokratů nespokojená.

„Úřad sám o sobě nemůže být nikdy oblíbený. Podnikatelé očekávají od pracovníků úřadu stejný servis, jako poskytují oni svým zákazníkům,“ dodal Michal Kaderka. Ne vždy je na vině přístup úředníků. Například dlouhodobé uzavírky, či výluky při stavbách infrastruktury jsou situace, které mají negativní dopady na podnikatele a úřad je nemůže stoprocentně ovlivnit.