Kompenzační bonus finanční správa vyplácí na základě nového zákona, který zvýšil příspěvek z 500 na 1000 korun denně pro podnikatele nebo společníky malých firem. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně. Bonus již nově není navázán na nouzový stav a podpora je zaměřena na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Zákon umožňuje vládě prodlužovat příspěvek svým nařízením, není tak již potřeba novelizovat zákon.

"Nový kompenzační bonus až 1 000 Kč denně pokračuje a žádat o něj můžete hned od čtvrtka 1. dubna," uvedla ministryně.

Dopady bonusu na veřejné rozpočty za duben odhadla Schillerová na maximálně 9,9 miliardy korun, z toho na státní rozpočet 9,2 miliardy korun, na rozpočty obcí 0,5 miliardy a na rozpočty krajů 0,2 miliardy Kč. Ministryně dále uvedla, že podle zákona bude obcím a krajům na základě skutečného čerpání 80 procent kompenzováno.

Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Daň z příjmu fyzických osob je přitom tzv. sdílenou daní, kdy jsou její výnosy rozdělovány mezi státní rozpočet, kraje a obce.

Finanční příspěvek 

Do dneška finanční správa vyplatila u nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, společníky malých firem nebo pracovníky na dohodu 71 121 žádostí za 1,7 miliardy korun. Celkem správa eviduje 108 054 žádostí.

Zároveň správa zaevidovala k dnešku 814 150 žádostí o příspěvek 500 korun denně v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud vyplatila 806 279 žádostí za 7,4 miliardy korun. Žádosti začala v tomto případě zpracovávat a vyplácet 16. listopadu. Správa rovněž vyplatila 5389 žádostí o podzimní kompenzační bonus žadatelům v úpadku za 53,8 milionu korun.

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa zpracovala přes milion žádostí od OSVČ, společníků malých firem a pracovníků na dohodu a vyplatila zhruba 22 miliard korun.