Kino pronajal sokol před deseti lety městu do roku 2018 za symbolickou jednu korunu na rok. „V roce 2005 ale zastupitelé smlouvu vypověděli s tím, že odejdou do konce loňského roku. Nakonec požádali prodloužení do září,“ uvedl starosta sokola v Litomyšli Josef Strnad.

Radní doufali, že než uplyne výpovědní lhůta, zažádají o financování z dotačních titulů Evropské unie a postaví nové v objektu rockového klubu Kotelna. „Projekt se ale zdržel a výzvy nejsou uzavřeny dodnes. Požádali jsme o prodloužení provozu do třetí dekády tohoto roku a sokolové nám vyhověli. Nyní provádíme finanční analýzu všech projektů,“ vysvětluje starosta Michal Kortyš.

O budovu kina projevil zájem vloni jeden podnikatel. Plánoval, že objekt přestaví na moderní ubytovací zařízení. „Nabídl nám ale nevyhovující podmínky a nakonec jsme se nedomluvili,“ říká Josef Strnad. Nyní hledají nového nájemce přes realitní kancelář a dokonce uvažují o prodeji kina. V současné době jednají s několika zájemci, mezi nimi je také litomyšlský podnikatel Jan Faulhammer. „Tomu patří vedle kina non–stop bar, prodejna barev a bowling. Kino si celé prohlédl, rád by ho zachoval a proměnil třeba na kinokavárnu. Zatím se ale pouze rozmýšlí a nic není jisté,“ dodává Josef Strnad.

Litomyšlští radní zatím hledají náhradní prostory pro promítání. Přemýšleli také o Lidovém domě, ale proti hrálo mnoho technických nedostatků. Není vyloučené, že kino nakonec odkoupí město. „O koupi zatím neuvažujeme z důvodu postoje vlastníků. Ještě koncem roku totiž zastávali názor neprodávat, jen pronajmout. Nyní, když začínají být podmínky a finanční částky v Unii stále více konkrétnější, bude velice důležité, jakou ekonomickou taktiku město zvolí. Po telefonátu se zástupcem vlastníka jsem nabyl dojmu, že je ve hře i prodej nemovitosti,“ dodává Michal Kortyš.

Vše projednají radní na svém zasedání. Obyvatele města ale nechtějí v žádném případě nechat bez promítání.