Nazývají se tak tedy nově i komorová infocentra v krajských městech, která se do konce roku 2009 jmenovala „Jednotná kontaktní místa“. Název (JKM) je legislativním pojmem vyplývajícím z nového zákona o volném pohybu služeb a je nyní vyhrazen pro servis 15 vybraných živnostenských úřadů. JKM zahájila činnost 1. ledna 2010 a jsou součástí celoevropské sítě konstituované směrnicí o službách na vnitřním trhu.

Jednotná kontaktní místa se soustředí převážně na poskytování informací ohledně služeb a kontaktních údajů správních orgánů a přeshraničního podnikání ve službách. Slouží jak tuzemským, tak i zahraničním podnikatelům. Více na mpo.cz/dokument66591.html. Kontaktní místa HK ČR nabízejí komplexní poradenství pro všechny oblasti podnikání.

Od roku 2003 na nich Hospodářská komora České republiky poskytuje v rámci projektu Informační místa pro podnikatele bezplatné poradenství ve všech otázkách spojených s podnikáním. Podnikatelé se přitom nejčastěji ptají na oblast provozu firmy, možnost financování z evropských fondů a jiných zdrojů, daňové a pracovněprávní otázky. Do konce roku 2009 tato kontaktní místa zodpověděla téměř 65 tisíc podnikatelských dotazů.

Mezi další služby kontaktních míst HK ČR patří například poskytování dlouhodobých konzultací pro podnikání, připomínkování podnikatelské legislativy, vydávání dokumentů pro podnikání a zahraniční obchod, mimosoudní řešení sporů, zprostředkování kontaktů, podpora exportu, certifikace, podnikatelské akce, podpora odborného vzdělávání a celoživotní učení a marketingové služby.

Vybraná kontaktní místa hospodářské komory působí zároveň také jako kontaktní místa veřejné správy CzechPOINT nebo jako Regionální exportní místa.

Kontaktní místa:

Královéhradecký kraj:
• jednatelství Hradec Králové
• jednatelství Jičín
• jednatelství Náchod
• jednatelství Rychnov n. Kn.
• jednatelství Trutnov

Pardubický kraj:
• Oblastní kancelář Pardubice
• Oblastní kancelář Chrudim
• Oblastní kancelář Č. Třebová
• Oblastní kancelář Svitavy