Prodáváme mléko hluboko pod cenou, to ho můžeme rovnou vylít do kanálu, hořekují zemědělci. A jak řekli, tak udělali. Na Náchodsku, Rychnovsku a Orlickoústecku se ve čtvrtek uskutečnily protestní akce farmářů, během kterých byly nazmar demonstrativně vylity do polí i na ulice tisíce litrů mléka.

Jenže možná stejné množství Východočechů naštvalo, proč radši mléko nedarovali potřebným v sociálních ústavech, školám či uprchlíkům v azylových táborech. Nešlo to. Úřady by zemědělce potrestaly za distibuci zdravotně neošetřené suroviny.

„Konzumenti by pak měli z mléka střevní potíže. Vylévané mléko je neošetřené, vozí se cisternami do mlékáren, kde se teprve musí pasterizovat. Lidé by si museli chodit k cisternám s konvičkami a doma mléko dodatečně převařovat. A veterinární správa by zemědělcům napařila obrovské pokuty,“ uvedla mluvčí Agrární komory České republiky Eugenie Línková..

Proč vůbec farmáři zvolili tak ostrou formu protestu? „Je to projev jejich zoufalství. V poslední době výrazně investovali a nyní se kvůli propadajícím se cenám mléka ocitli na 40procentním propadu tržeb. Prodejní ceny mléka šly dolů až o 2,50 koruny,“ upozornil šéf Zemědělského svazu Miroslav Jírovský.

U některých družstev jdou ztráty do milionů měsíčně. Se stejnou krizí se potýkají zemědělci v celé EU. „Je to vina rozhodnutí Evropské komise, která přestala dotovat export, současně uvolnila kvóty produkce a přestala podporovat export. Nejdříve ceny klesly pod tlakem zásob mléka, pak se přidaly další efekty. A na druhé straně je nekorektní tlak na snižování cen obchodními řetězci. Veškerou ztrátu přitom neseme jen my zemědělci,“ dodal.

Jak rostly a klesaly výrobní náklady a prodejní cena mléka

REPORTÁŽE Z PROTESTŮ:

Náchodsko:

Zemědělci na Náchodsku vylili do polí tisíce litrů mléka

Bohuslavice nad Metují - Více než 22 tisíc litrů mléka ze tří fekálních cisteren vylili ve čtvrtek 29. října zemědělci z Náchodska do polí nedaleko Bohuslavic nad Metují. Následně po vylití bílé tekutiny do polí vyjel za cisternami traktor s pluhem, a mléko do půdy zaoral.

Farmáři tímto způsobem protestovali proti nízkým výkupním cenám mléka, které se v poslední době dostaly pod výrobní hodnotou. Na každém litru mléka nyní farmáři prodělávají minimálně dvě koruny. Raději ho proto prý vylijí do pole.

„Jsme už tak zoufalí, že neznáme jiný způsob řešení naší situace,“ řekl nám Jaroslav Lád, předseda zemědělského družstva (ZD) Ostaš ze Žďáru nad Metují. Jak dodal, při pohledu na vytékající mléko do polí cítí lítost a smutek. „Nebrečím tu nad lidmi. Lidí je na úřadu práce dost. Brečím tu nad svými krávami,“ vysvětlil Jaroslav Lád. Dodal, že všechny své krávy zná od jejich vzniku – od inseminace. Byl s nimi při porodu a je s nimi i nyní – při jejich každodenním krmení. „Dneska je mi líto, že tyto krávy připravuji jenom na likvidaci, aniž by se ony samy mohly nějak bránit,“ uvedl Lád. „Nebráním tu sebe, ale holé životy svých krav,“ důrazně zopakoval předseda ZD Ostaš.

Jak zároveň Lád dodal, jejich podnik má 550 krav. Má také novou robotickou stáj za 50 milionů korun. Denně vyrábějí 10 – 12 tisíc litrů mléka. „Naše výrobní náklady jsou vyšší, a to právě kvůli tomu, že jsme postavili zmíněnou novou robotickou stáj a splácíme úvěr,“ řekl Lád.

Dodal, že nyní jsou v situaci, kdy nemohou ušetřit už vůbec na ničem, dokonce ani na výplatách. „I kdybychom nedali lidem ani korunu ve výplatě, stejně by nám stále ještě čtyři až pět milionů korun chybělo,“ uvedl Lád s tím, že o nápravu této situace se musí postarat stát, jelikož právě ten jim nařídil, že mají vyrábět čtyři miliony litrů mléka za rok. „Na to nám dal stát kvótu, je to státní objednávka. Někdo to řešit musí,“ je přesvědčen Jaroslav Lád.

Chovatelé krav kvůli nynější situaci museli omezit nákup kvalitního krmiva pro krávy. Toto omezení se projevuje například snížením produkce mléka. Další omezení si zemědělci dovolit prý již nemohou. „Pokud v krátké době nezareaguje naše vláda a nepodpoří české zemědělce, může dojít k tak výraznému snížení počtu krav, že to bude mít nedozírné důsledky,“ uvedl Josef Lukášek, předseda ZEPO (Zemědělsko – potravinářská a.s.) Bohuslavice. Dodal, že všichni by si měli uvědomit skutečnost, že chov dojnic nelze obnovit tak rychle, jako například chov prasat. „Předpokládám, že ten, kdo jednou zruší chov krav, tak už jej nikdy neobnoví,“ zakončil Lukášek.

Předseda ZD Ostaš Jaroslav Lád nás ujistil, že on chov dojnic rozhodně nezruší. „Já krávy prodávat nikdy nebudu. Jsem jejich chovatel, a dokud budu, budou i mé krávy. Ony půjdou až se mnou. Žádnou krávu nezlikviduji jen kvůli tomu, že je krize. Budu se bránit všemi možnými způsoby, nevzdám to,“ prohlásil Lád s tím, že nevylučuje dokonce ani žalobu na stát.

ORLICKOÚSTECKO:

Po ulici na protest teklo mléko

Ústí nad Orlicí - Zemědělci se ve čtvrtek v Ústí nad Orlicí hlasitě dožadovali řešení situace a rovných podmínek v Evropské unii.

„Jak dlouho máme ještě prodávat naše produkty pod cenou výrobních nákladů? České mléko – už brzy jen historie. Vloni cukrovka, včera prasata, dnes mléko, zítra vše, co zůstalo,“ hlásaly transparenty, které si včera dopoledne přinesli zemědělci vyzbrojení píšťalkami před regionální pobočku ministerstva zemědělství. Hlasitě se dovolávali urychleného řešení situace a rovných podmínek v Evropské unii.

Ceny jsou nízké, není odbyt

Současná situace panuje již několik měsíců a pro zemědělské podniky znamená existenční problémy: mléko a další komodity prodávají pod cenou nebo vůbec, v důsledku toho nemají peníze na chov či splátky úvěrů, také na Orlickoústecku už byli někteří okolnostmi donuceni začít snižovat počty dojnic. V regionu se přitom chovem mléčného skotu zabývá asi dvacet velkých podniků, jejichž stáda čítají více než sto dojnic.

„Drtivá většina k omezení stád už přistoupila. Deset měsíců máme cenu mléka pod šesti korunami, cena brambor je v současné době kolem dvou korun a není na ně odbyt, cena obilí je nižší než před rokem 1989. Obchody se v podstatě nehýbou, ceny jsou nízké a není poptávka,“ shrnul situaci předseda okresní Agrární komory Oldřich Žďárský.

Zemědělce přišel podpořit i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který včera požádal premiéra Jana Fischera a ministra zemědělství Jakuba Šebestu, aby vláda situaci co nejdříve řešila.

„Nejlepším řešením by bylo převedení částí zemědělských dotací, eventuálně financí určených na pozemkové úpravy, na dotování mléčného skotu, nebo vytvoření pevných, státem garantovaných kvót s výkupní cenou rovnající se průměrným výrobním nákladům, v množství odpovídajícímu minimálně sedmdesáti procentům spotřeby mléka a mléčných výrobků v České republice,“ uvedl hejtman.

„Naše požadavky si musíme zasloužit – hledáním vlastních rezerv, vztahem k životnímu prostředí i spoluobčanům a jednotným postupem. V současné situaci ale toto všechno nemůže stačit. Chceme rovné podmínky, spravedlivý podíl na zisku v potravinové vertikále, chceme respekt,“ prohlásil včera Jaroslav Vaňous, ředitel ZD Sloupnice a zároveň předseda Sdružení mladých manažerů při zemědělství.

„V zájmu českých zemědělců i zpracovatelů je třeba vlastníky mlékáren přesvědčit a zapojit do boje za spravedlivější dělení ´koláče´ ve vertikále zemědělec – zpracovatel – obchodník,“ doplnil Jan Petrovaj.
„Chceme, aby naši politici hájili zájmy českých zemědělců, českého národa, chceme změnu podmínek. Pokud toho nedocílíme, tak chceme v tomto boji čestně padnout,“ dodal na závěr svho projevu Oldřich žďárský.

Minianketa: JAK SE VÁS DOTÝKÁ SITUACE V ZEMĚDĚLSTVÍ?

MILAN BENEŠ,
Sloupnice

„Situace je špatná a bude ještě horší, pokud se něco radikálně nezmění v přístupu naší vlády k zemědělcům. Mělo by se to změnit tak, abychom nebyli závislí na dotacích, ale abychom dostali zaplaceno za to, co vyrobíme. Dál bychom nic nepotřebovali. Máme tisíc sto krav, dostáváme necelých šest korun za litr. Výkupní cena by měla být aspoň kolem osmi korun. Teď pořád proděláváme.“

JIŘÍ FANGL,
Řetová

„Přijel jsem podpořit protest, protože chci, aby, až se bude projednávat rozpočet, naši političtí zastupitelé na nás nezapomněli. Výkupní cena mléka je teď dvě koruny pod náklady, proděláváme dvě koruny na litru. Při denní produkci dvacet tisíc je to čtyřicet tisíc denně. V současné době i ceny obilovin jsou pod náklady, které vynakládáme na jejich výrobu. Obiloviny máme na skladě, neprodáváme. Žijeme z peněz, které jsme utržili na jaře. Nemáme žádnou komoditu, ze které bychom dokázali udělat zisk. Myslím, že pokud se situace nezmění, příští rok by mohlo dojít i k propouštění.“

MARTIN PÍCHA,
Skořenice

„Jsme ze zemědělského podniku AG Skořenice, hospodaříme u Chocně, jsme podnik zaměřený především na produkci mléka, prodáváme i některé tržní komodity. Letos je situace taková, že proděláváme dvě koruny na litru mléka, proděláváme na produkci potravinářské pšenice, cena řepky je poloviční než loni. Nejsou komodity, za které se dá tržit, a tak se musíme nějak přihlásit o naše požadavky. Vyžíváme z loňských let, která byla trochu příznivější, očekáváme letošní dotace, které pomohou překlenout období do konce roku. Ale na příští rok jsou výhledy opravdu špatné. Náš podnik bude situaci řešit tím, že budeme stavět bioplynovou stanici, která, doufejme, tržby, jež nám chybí za mléko, nahradí. Ale to není řešení pro všechny podniky. A hlavně jsme zemědělci, tak chceme vyrábět potraviny.“

RYCHNOVSKO:

V roce 2009 je nejvýhodnější mlékem hnojit a obilím topit

Rychnovsko - Někteří zemědělci z Rychnovska se podobně jako jejich kolegové v jiných regionech připojili k bizarní formě protestu, kdy je kvůli propadům cen zemědělských produktů výhodnější vylévat mléko do pole než ho prodat. Do půdy mezi Bohuslavicemi a Rohenicemi se včera vsáklo mléko ze tří cisteren.

Účastníkem protestu byl také Josef Lukášek za Zepo a. s. Bohuslavice, Mlékárenské družstvo Podorlicko, které letos tratí deset milionů korun. Demonstrativní akcí zemědělci upozornili na likvidační podmínky, v nichž podnikají. Také Jan Brandejs z Podorlického zemědělského družstva Ohnišov, jehož chov čítá 630 krav, předpokládá letos ztrátu deset a půl milionů korun.

Jan Brandejs však včera mléko nevylil „Je to zoufalá forma protestu. Ceny některých komodit se vrátily na úroveň před rokem 1989. Zemědělci nejsou ti, kteří stojí za zvyšováním spotřebitelských cen, jejich podíl na spotřebitelských cenách stále klesá,“ uvedl. Na protestní akci kvůli řízení provozu dohlížela Policie ČR.