Co říká odborný slovník?

Externalita může být pozitivní nebo negativní. Negativní vzniká, když člověk plně nenese náklady své činnosti, protože jejich část přenese na někoho jiného. Pozitivní vzniká, když si člověk nemůže přisvojit veškeré výnosy své činnosti nebo majetku a když si jejich část přivlastní jiní. Externality vlastně představují porušení něčích práv.

Vysvětlení pro děti

Představte si, že bydlíte nedaleko nově postaveného letiště a každý den vás budí hluk přistávajících a startujících letadel. To v minulosti nebývalo a celá vaše rodina to těžko snáší, protože se nevyspí a maminka dokonce onemocněla. Rodiče rozhodli, že se ze zdravotních důvodů raději odstěhujete někam na Šumavu, kde je klid. Když jste ale váš dům stojící v blízkosti letiště zkoušeli prodat, zjistili jste, že předpokládané tři miliony korun vám za něj nikdo nedá, nejvýše snad poloviční částku. Vaše rodina tak vlastně zchudla o jeden a půl milionu, ale nemůže se situací nic dělat. Ty peníze vám nikdo nezaplatí a vy si nebudete moci koupit obdobný domek na Šumavě. Je jasné, že majitelé letiště k nelibosti vaší rodiny nenesou plně náklady (důsledky) své činnosti. Odborníci tomu říkají negativní externalita.

Pozitivní externalita naopak vzniká, když si někdo nemůže přisvojit veškerý užitek (výnos) ze své činnosti. Takový příklad by se mohl stát třeba v nedaleké zahrádkářské kolonii. Tam se přestěhoval včelař pan Omáčka a postavil tam několik včelínů. Okolní zahrádkáři si pochvalují, že díky včelkám, které opylují jejich stromy, sklidí mnohem víc ovoce. Panu Omáčkovi samozřejmě včely snášejí med, ale o část užitku z jejich působení se vlastně musel podělit se zahrádkáři. Byl by sice rád, kdyby mu zahrádkáři alespoň trochu na jeho práci a výdaje přispěli, ale donutit je k tomu nemůže.

ANKETA: Co je to externalita?

Pavel Hiršl, 11 let, Hradec Králové – Plotiště
Externalita? Myslím, že to jsou pracovníci nebo firmy, které vybírají peníze, poplatky a třeba daně.

Ladislav Cerman, 11 let,Česká Třebová
Externě je, když něco působí zvenku, tak něco ekonomického z jiného státu? Já vůbec nevím, kde se to v ekonomice pohybuje.

Jakub Ulman, 13 let,Opočno
Co je to externalita? Nevím, co to znamená. Tohle slovo jsem asi nikdy neslyšel. Ani nic podobného, takže nebudu hádat.

Scarlett Hrušková, 9 let, Police nad Metují
Vůbec netuším, co je to externalita, toto slovo jsem nikdy v životě neslyšela!

Otakar Pojmon, 5 let, Pardubice
Nevím a nepovím. To neví ani maminka. V životě jsem to slovo neslyšel.

(bav)