Co říká odborný slovník?

Odpisy vyjadřují spotřebu investovaného kapitálu v účtovaném časovém období. Spotřeba kapitálu je uznávaná jako výrobní náklad, opravňující k jeho odpočtu při vyčíslování čistého zisku. Účetní metody obvykle vyjadřují pokles pořizovací hodnoty aktiva ve vztahu k jeho předpokládané ekonomické životnosti. Odpočítává se buď lineárně (každoročně konstantní vypočtenou částkou), nebo metodou klesajícího zůstatku, kdy odpis postupně klesá od nejvyššího k nejnižšímu.

Vysvětlení pro děti

Představte si, že se živíte jako podnikatel či jako podnikatelka, tedy člověk, který nepracuje pro někoho jiného, ale má svoji vlastní firmu.
Řekněme, že jste se rozhodli vyrábět například dřevěné postele. Kromě mnoha jiných věcí jste museli hlavně nakoupit potřebné truhlářské stroje a zařízení, kterými budou vaši zaměstnanci řezat a obrábět prkna, ze kterých nakonec vznikne požadovaný výrobek.
Předpokládejme, že jste za tyto nezbytné stroje zaplatili milion korun, které jste pochopitelně museli nějak získat. Buď jste je v minulosti naspořili, nebo jste si je museli půjčit například v některé bance.

Předem jste si samozřejmě spočítali, že o postele je na trhu zájem a že se vám vynaložená částka vrátí a že vyděláte ještě také něco navíc, tedy, že budete mít i nějaký zisk.

Předpokládáte, že zakoupené stroje vydrží asi pět roků, protože se za tu dobu opotřebují a budete muset koupit nové.
Jinak řečeno, opotřebením se mění hodnota strojů a po roce už není milion korun, ale menší, v našem případě asi o pětinu, to znamená o 200 tisíc korun. Této částce se říká odpisy.

Při každoročním vyúčtování si jako podnikatel budete opotřebení odepisovat ze svých příjmů za prodané postele. Odtud pochází pojmenování - odpisy. Odepsanou částku pak může podnikatel použít k dalšímu investování. Může ji třeba uložit, aby si za 5 let koupil zcela nové truhlářské stroje, ale třeba chce místo postelí v budoucnu péct rohlíky a tak si odepsané peníze bude šetřit na zakoupení pekárny anebo se mu výroba postelí vyplácí a koupí další truhlářské stroje hned, aby výrobu rozšířil. To už je na jeho rozhodnutí.
Důležité je, že nemusel při ročním vyúčtování finančnímu úřadu zaplatit z odpisů daně.
Tomuto úřadu totiž vykazuje svoje příjmy a výdaje za uplynulý rok prostřednictvím daňového přiznání. To má ukázat, kolik peněz skutečně vydělal (jeho čistý zisk) a z toho pak musí část odvést státu. Protože ale stroje zaplatil ze svých úspor, nebylo by spravedlivé, aby za to musel státu platit, ale suma by se mu měla vrátit.

ANKETA: Co jsou to odpisy?

Ladislav Cerman, 12 let, Česká Třebová
Odpisy? Tak třeba nějaká firma si koupí stroj, ten se časem opotřebí a oni si to opotřebení rozdělí do částek, které odpisují.

Kristýna Růžičková, 8 let, Trutnov
Odpisy jsou asi nějaké odhlašování nebo se něco od někud odepisuje.

Natálka Doležalová, 7 let, Zaječice
Odpisy? To vím určitě, jak teď posílám dopisy Ježíškovi, tak když by mi odepsal a za oknem byla odpověď. Tak to by byly odpisy.

Kristýna Holíková, 14 let, Skuhrov nad Bělou
Odpis nebo odepsat něco znamená, že když už je něco staré nebo to vyšlo z módy, tak to vyřadíme pryč. Dá se to říci i o lidech, ale v tom případě je to urážka.

Kateřina Veselá, 9 let,Radiměř
Co jsou odpisy, to nevím. Ve škole jsem to neslyšela a asi ani doma.

(bav)