Co říká odborný slovník?

Komodita je jakákoli věc vyráběná pro spotřebu, nebo pro směnu na trhu. Výraz je užíván i v užším významu pro označení surovin a materiálů, s nimiž se běžně obchoduje v mezinárodním měřítku na organizovaných trzích obvykle na základě jejich dodávky v budoucnu.
Jiná definice říká, že komodita je subjekt obchodu nebo služeb, se kterým se obchoduje na základě jeho dodávky v budoucnosti.

Vysvětlení pro děti

Obecně se výraz komodita dá použít pro vyjádření jakéhokoli druhu prodávaného zboží na nějakém trhu. Tak například známou komoditou vyváženou do světa z Číny a Vietnamu jsou hračky nebo oblečení.

Na světových trzích se obchoduje například se zlatem a stříbrem, s pšenicí, kukuřicí, dobytkem, ropou, s měnami států, dluhopisy a dalšími komoditami. Občan může takové obchodování s podobnými komoditami vidět nejčastěji v nějakém filmu. Tam zámožný obchodník třeba nakupuje produkci kávy na příští rok. Aby dobře nakoupil, potřebuje k tomu vědět, jaká je pro danou zemi předpověď počasí, zda se tam neválčí, jestli odborníci nepředpokládají, že zemědělci tam chtějí přejít na jinou plodinu a zda se tam třeba nepočítá se změnou politických poměrů.

Obchodník se ale neobejde ani bez takových informací, jako je vývoj konkurence, měnových poměrů a dalších faktorů, ovlivňujících cenu.
Obchoduje se na komoditních trzích nebo burzách a existují samozřejmě poradci, kteří poskytují analýzy pro obchodníky (investory). Takový investor u nich pak může podle vlastních závěrů sázet (spekulovat) na předpokládaný vývoj. V našem příkladu může nakoupit uvedenou produkci kávy pro následující rok za vyšší cenu, než nabídli ostatní řekněme třeba v Etiopii.

Pokud měl dobrý odhad a počítal správně, že úroda bude malá a stoupnou ceny, může na koupi hodně vydělat, ale i naopak.
Za komoditní platidlo může sloužit kromě převoditelných peněz i samotná komodita, například stříbrné mince.

ANKETA: Co je to komodita?

Dominik Straka, 12 let, Malé Svatoňovice
Komodita? To ani neznám. Snad, že někdo vytváří tu komoditu.

Martin Marhan, 11 let, Jičín
Tak to jsem asi vůbec neslyšel a ani nemám představu, co by se mi mělo pod tímto slovem vybavit. Fakt nevím.

Dominik Krajňák, 7 let, Dobruška
Nevím, co je to komodita. To jsme se ještě ve škole neučili.

Ladislav Cerman, 11 let, Česká Třebová
Tak to vůbec nemám představu, jen jsem někdy slyšel komodita obilí, tak nějaký prodej nebo koupě přes burzu? Fakt ale nevím.

Tereza Matulíková
, 11 let, Pardubice
Komodita? Asi něco co se dá prodat, třeba mobilní telefon.

(bav)