Jak to vysvětluje odborník…

Ekonomický pojem „marže“ má smůlu. Často je zaměňován za pojmy „rabat“, „přirážka“ či „obchodní rozpětí“, což působí zmatek. Diskutuje-li se třeba veřejně o tvorbě cen léků, pojmy létají vzduchem, ale řečníci mluví nevědomky každý o něčem jiném. Takže: marže se většinou vyjadřuje v procentech a vypočítá se podle vzorce:
Dosaďte si: m je marže v procentech, p je prodejní cena a n je nákupní cena. Marže vyjad〜řuje, kolik procent jsme vydělali na obchodní operaci, ale stále nejde o zisk. Zisk se vypočítá odečtením dalších nákladů spojených s podnikáním, jako jsou mzdové náklady, nájem, elektřina a další, od marže. A přirážka, která se s marží lidem plete? Přirážka je procentuální vyjádření podílu z ceny, který jste si k nákupní ceně přirazili. Přirážkou tedy myslíme navýšení nákupní ceny - a tím vytvoření ceny prodejní. I proto ekonomové říkají, že zatímco přirážka se počítá jako „procenta zdola“, marži nazývají „procenty shora“. Z toho vyplývá, že marže je vždy menší než přirážka!

Adriana Krnáčová, konzultantka

… a teď pro děti


„Marže“ je slovo zapeklité. Má dva hlavní významy. Pokud jej používají námořníci, je to snazší.
„Kapitáne, marže je dva metry!“ vykřikne kormidelník a pak i plavčíci dobře vědí, co to znamená: vzdálenost mezi spodní hranou lodi, které se říká kýl, a dnem moře jsou právě dva metry. Marže po námořnicku je tudíž taková mezera. Mezera, která dělí loď ode dna.

Pokud však slovo „marže“ použije obchodník, znamená to něco docela jiného. Každý obchodník, třeba i ten, který ve své provozovně prodává dorty a cukroví, si potřebuje nějakým způsobem vydělat peníze na živobytí.

Aby krámek s dorty vydělával celkově, musí obchodník něco málo vydělat na každém dortu. Marže pomáhá obchodníkovi zjistit, jestli tomu tak opravdu je.Představte si, že majitel cukrárny koupí od výrobce laskonky. Jednu laskonku za čtyři koruny. Zákazníkům ale prodává laskonky po osmi korunách.

Marže je díl, který si obchodník ponechá z celkové ceny zboží. Vypočítá se podle složitějšího vzorečku, který je vysvětlený ve vedlejším textu. Výsledek marže laskonek z námi popisované cukrárny je padesát procent, a to je opravdu hodně.
Zákazníci by o takové cukrárně pravděpodobně říkali, že je drahá. Ostatně, i vám se to možná zdálo moc – obchodník nakoupil za pouhé čtyři koruny, ale prodává za osm.

Michal Růžička

ANKETA: Co je to marže?

Nikola Škopová, 9 let, Machov – Bělý
Co je to marže? To vůbec nevím, nikdy jsem toto slovo neslyšela. Ve škole jsme se o tom neučili. Nevím, co si mám pod tím představit.

Adam Černý
, 6 let, Pardubice
Marže? To bude možná elektrika, anebo by to mohl být nějaký kabel.

Aneta Hlotanová, 11 let, Rychnov nad Kněžnou
Když jedeme na nákup, tak stejné věci jsou v různých obchodech jinak drahé. Každý z prodavačů chce co nejvíce vydělat.

Ladislav Cerman, 11 let,Česká Třebová
To je asi když si nějaký obchodník koupí zboží a pak ho prodá dál, ale dráž. Ten rozdíl mezi tím je marže. A taky je někdy v procentech.

Santino Ertner, 11 let,Hradec Králové
Nikdy jsem to slovo ve škole ani doma neslyšel. Pokud to má něco společného s penězi, tak bych řekl, že to znamená, kolik lidé vydělávají.