Co říká odborný slovník…

Clo je dávka vybíraná státem nebo skupinou států při přechodu zboží přes celní hranici. Státy si jím chrání buď svůj vnitřní trh před konkurenčním zbožím z okolních zemí, anebo využívají cla jako prostředku ekonomické formy politického boje a nakonec prostřednictvím celních poplatků vydělávají peníze.

Vybírání cla upravuje celní zákon a výkon výběru a kontroly má na starosti celní správa té které země.
Z odborného hlediska rozeznáváme clo autonomní (takové, které je stanoveno rozhodnutím jednoho státu nezávisle na mezinárodních smlouvách) a smluvní (clo je určeno podle mezinárodní smlouvy).

Z hlediska pohybu zboží se clo dělí na vývozní (platí se za vyvezené zboží, především za strategické komodity, například za ropu), dovozní (platí se za zboží dovezené ze zahraničí) a tranzitní (platí se za zboží, procházející územím státu).

Nakonec vzpomeňme dva typy celních dávek, které slouží i k diplomatickým šarvátkám.
Cla odvetná jsou uvalována na zboží z jiného státu například za jeho obchodní politiku.
Cla vyrovnávající (kompenzační) pak mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou dotováno (například zemědělská produkce).

… a teď pro děti

Clo nemá nikdo rád. Odnepaměti. Leda snad ten, kdo ho vybírá a má z něj prospěch. Clo je poplatek, vybíraný za pohyb zboží z místa na místo.

Dnes se clo platí penězi, ale v dávných dobách se platilo také zbožím samotným. Kdo zná třeba dětskou knihu o Vikingu Vikovi, dovede si představit, co je to clo: když se švédští Vikingové vraceli po moři domů ze svých výprav, museli proplout kolem dánských přístavů. „My hlídáme mořské cesty proti lupičům,“ řekli Dánové, „a za to nám musíte zaplatit clo“. Za každých 100 převážených pohárů museli švédští Vikingové odevzdat pětadvacet pohárů.

Vybírá tedy clo silnější od slabšího? Dánové by protestovali: musíme z něčeho platit vojáky, kteří jsou ku prospěchu všem.
Clo přetrvalo i do moderních dob. Státy, které spolu nemají uzavřené obchodní dohody, vyžadují za převoz zboží přes vlastní hranici zaplatit clo. Představte si, že vám rodiče koupí v zahraničí stavebnici a na českých hranicích za ni musí zaplatit clo. Proč? Vlastně za to, že ji nekoupili doma v Česku. Z toho je vidět, že clo vlastně obchodování brání. I proto se některé státy domlouvají, že na svých hranicích clo zruší. Území bez cel jsou považována za svobodnější než území, kde cla ještě trvají.

ANKETA: Co je to clo?

Nikola Škopová, 9 let,Machov – Bělý
Co je to clo? Něco mi to slovo říká, ale nevím přesně. Možná to bude něco se zahraničím, s cizinou. Určitě jsem to slovo už někdy slyšela.

Tereza Horáková, 11 let, Rychnov nad Kněžnou
Když si nechám poslat věc z ciziny, tak za to zaplatím. Nebo když si něco koupím v zahraničí a jedu domů, zastavím na celnici a zaplatím clo.

Lukáš Bednář, 10 let, Svitavy
Co je to clo, to nevím. Ani ve škole jsem to asi neslyšel.

Ladislav Cerman, 11 let, Česká Třebová
Když si budu něco drahého kupovat ze zahraničí, třeba auto, tak za to musím zaplatit určitou přirážku. A to je clo, udává se v procentech.

Lukáš Holman,
6 let, Hradec Králové
Já myslím, že je to nějaký poplatek, který je potřeba zaplatit za auto, když se s ním dlouho nejezdí. A ty peníze se platí pokaždé bance.