Co říká odborný slovník?

Centrální banka je instituce pověřená především kontrolou peněžního a bankovního systému, kterou vykonává spolu s dalšími funkcemi vyplývajícími z finanční struktury a celkových podmínek v dané zemi. Bývá nazývána „bankou bank“ nebo „věřitelem poslední instance.“
Komerční banky si v ní totiž ukládají svoje finanční rezervy anebo si od ní mohou také prostředky půjčovat. Centrální banka má k dispozici možnost měnit nominální peněžní zásobu a to pomocí operací na volném trhu, diskontními půjčkami a určováním povinné míry bankovních rezerv.

Vysvětlení pro děti

Jistě víte, že rodiče mají svoje peníze uložené v nějaké bance. Nemají je ale v centrální bance, ta se totiž vklady drobných střadatelů nezabývá. V Česku se tato banka nazývá Česká národní banka a má pro celý stát mnohem důležitější úkoly. Dalo by se říci, že je tak trochu „hlídacím psem“ pro celý stát i všechny české komerční banky, aby neztropily nějakou neplechu, která by mohla způsobit problémy s financemi (penězi) občanů, podniků, ale i ohrozit chod celého státu. Komerční banky si u ní ukládají své finanční rezervy, a proto je vlastně centrální banka i částečným garantem i za úspory vašich rodičů. Velmi důležitým úkolem České národní banky je, aby se výrazně neměnila hodnota české koruny. Ta by totiž mohla kolísat, kdyby byl na finančním trhu přebytek nebo nedostatek peněz. Pak by totiž jejich hodnota v případě přebytku klesala, nebo při nedostatku příliš stoupala.

Centrální banka ale zásobu peněz ovlivní například i tak, že nakupuje nebo prodává dluhopisy vydané vládou. Může také změnit podmínky, za kterých půjčuje komerčním bankám peníze a ty si pak podle toho víc nebo méně půjčují. Tím se mění poptávka po penězích a tak i jejich hodnota.

Podobně centrální banka může komerčním kolegyním snížit množství peněz, které musí mít uloženy v rezervě (výši povinných rezerv) a tak uměle zvýšit zásoby peněz a naopak. A má ještě i další možnosti. Její guvernér dokonce může mluvit do jednání vlády, když jedná třeba o zadlužování státu.

(bav)

ANKETA: Co je to centrální banka?

Adéla Matějovská, 11 let, Jičín
To je vlastně peněžní ústav, který se stará o peníze, a centrální, to znamená jako hlavní. Takže to bude nějaká hlavní banka.

Jiří Kleprlík
, 14 let, Markoušovice
Co je centrální banka? Jedná se o hlavní banku státu.

Artur Horský, 12 let,Svitavy
Centrální banka je hlavní banka. Banka je místo, kde jsou peníze. Lidé si je tam mohou uložit i půjčit.

Daniela Boďová
, 6 let, Pardubice
Centrální banka je něco, kde si někdo vybírá peníze.

Natálka Doležalová, 7 let, Zaječice
Centrální banka bude asi nějaká banka na peníze.