Ve Svitavách dokonce stála ve středu před začátkem úředních hodin fronta. Úředníci ráno odhadovali, že by poslední den mohlo přijít zhruba deset procent lidí.

„Každý rok chodím odevzdat přiznání na poslední chvíli, ale tolik lidí za poslední tři roky přede dveřmi úřadu nepamatuji,“ řekl Petr z Bohuňova. Před začátkem úředních hodin vyrazila přiznat daně také podnikatelka ze Svitav. „Účetní mi předala podklady už v úterý. Ale neuvědomila jsem si, že jsem mohla využít rozšířené pracovní doby,“ přiznala Ivana Soldánová.

V posledním týdnu měly všechny finanční úřady otevřeno do 18 hodin, ale mnoho poplatníků sem přesto v tento čas nezamířilo. „Lidé přichází s daňovými přiznáními ve vlnách. Dost lidí přijde vždy ráno. Pak dorazí ti, kteří přijíždí do města dopoledními autobusy. Pár lidí vždy využije i polední pauzy. Větší nápor úřednice zaznamenávají odpoledne,“ popsal frekvenci příchozích poplatníků ředitel Finančního úřadu ve Svitavách Jan Charvát. Podle něj každým rokem přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přináší více lidí. Má na to vliv i fakt, že mnozí zaměstnanci si platí životní nebo důchodové pojištění. Také úroky z úvěrů na bydlení si odečítají od daňového základu, což účetním zaměstnavatelů komplikuje práci.

Daně: Jak na ně? Lépe v klidu

Ranní nápor poplatníků, kteří dorazili s daňovými přiznáními na svitavský finanční úřad, brzy odezněl. Podle ředitelů všech tří finančních úřadů ve svitavském okrese přišla většina lidí včas. Vyhnuli se nervozitě a v klidu překontrolovali s úředníky vyplněné formuláře. „Jsme raději, když lidé přijdou s předstihem. Úřednice totiž mají větší časový prostor, aby spolu s plátcem pečlivě zkontrolovaly vyplněné položky a dodané přílohy. To umožní, aby se okamžitě „vychytaly“ nedostatky a zbývá čas i na zodpovězení případných dotazů,“ sdělil ředitel svitavského úřadu Jan Charvát. Letos na finanční úřady dorazilo také více lidí, kteří přišli s daňovým přiznáním úplně poprvé. A to kvůli loňské krizi. Zaměstnancům, kteří přišli o práci a zatím ji nenašli, nezpracovával daně zaměstnavatel jako doposud, ale museli si poradit sami.

Letošní novinkou byly interaktivní formuláře, které jsou dostupné na portálu České daňové správy. Lidé si je tak mohli vyplnit doma na svém počítači. Nemuseli se obávat, že některá čísla špatně sečtou, počítač se také nezmýlí při počítání procent a potřebné položky správně přepíše do příslušných kolonek. A navíc usnadní úředníkům práci, jsou totiž pěkně čitelné. „Aplikace je dobrá věc. Předpokládám, že ji v budoucnosti bude využívat daleko více lidí,“ domnívá se ředitel Finančního úřadu v Litomyšli Miroslav Štyndl.

V Moravské Třebové, ani v Litomyšli se v poslední den podání daňového přiznání fronty netvořily. Stejně tak jako v dalších místech v regionu mohli i třebovští klienti využít služeb elektronického portálu a daňové přiznání doručit přes počítač nebo přijít s výtiskem z vlastní tiskárny. „Naši klienti využili obě možnosti podání. To znamená jak elektronicky, tak i předtištěnou formou. Formulářů bylo dost,“ sdělila Lenka Vašíčková, ředitelka Finančního úřadu v Moravské Třebové. Elektronické podání přiznání není ale mezi fyzickými osobami příliš oblíbené. Třeba vloni v Litomyšli takto úředníci obdrželi jen asi setinu z celkového množství.

Denisa Kupsová, Sylva Horáková