Kurzy a semináře

„Součástí této nekomerční celosvětové akce bude řada kurzů a seminářů pro širokou veřejnost, které se uskuteční v prostorách krajské knihovny a především pak krajského úřadu,” uvedla mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

„Účastníci se budou moci seznámit s pravidly nakládání s informačními zdroji, možnostmi úprav digitálních fotografií či se základy obsluhy osobního počítače. K dalšímu osobnímu rozvoji mohou napomoci kurzy asertivity, sebeprezentace či koučingu. Závěr celé akce bude věnován problematice zdravotně postižených občanů a způsobů komunikace s nimi,” sdělila Magdalena Navrátilová.

Otevřené dveře

„Včera hovořili o problematice rozvoje lidských zdrojů účastníci kulatého stolu. Zítra se od 14.30 do 17 hodin uskuteční Den otevřených dveří pro veřejnost na útvarech rekvalifikací úřadu práce v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách,” řekla krajská mluvčí.

Týdny vzdělávání dospělých se v České republice pořádají již od roku 1995. „Cílem je motivovat potenciální účastníky celoživotního vzdělávání k aktivnímu přístupu ke svému osobnímu a profesnímu růstu,” dodala Magdalena Navrátilová.