Jenom v Pardubickém kraji žije přibližně sedm tisíc cizinců. Na Svitavsku jsou to převážně lidé vietnamské, mongolské a ukrajinské národnosti.

Mnoho našich občanů vidí v cizincích hlavně uprchlíky. Málokdo si uvědomuje, že my sami jsme v dobách komunismu utíkali do zahraničí. „Asi nejlepší vztahy mezi příslušníky jiného národa a námi jsou na vysokých školách. Vždyť jde vlastně jen o jedno, porozumět si,“ vysvětluje rozdílný přístup českého národa k cizincům koordinátor festivalu Miloslav Zezula.

Radoslava Vrabcová ze spolupořádajícího Dětského informačního centra v Poličce vysvětluje leckdy podivný přístup zaměstnavatelů vůči cizincům: „ Stále je velký rozdíl mezi našimi zaměstnanci a cizími státními příslušníky. Oni se neorientují v zákoníku práce, neznají místní poměry a nemohou se tudíž ani obrátit na příslušné úřady.“

To je pouze jedna z mnoha nevyřešených problematik cizinců. Právě tato multikulturní akce spojila dohromady dvě sdružení, která chtějí všemi způsoby pomáhat zahraničním přistěhovalcům v zařazení do běžného života v naší zemi. Pomáhají jim při hledání práce a následném zařazení.

Jenom ve svitavském okrese organizaci podařilo umístit patnáct mongolských pracovníků. Firmám, v nichž pracují cizinci, nabízí Most pro lidská práva vzdělávací semináře, ve kterých se mohou seznámit s jejich netradičními zvyky a kulturou. Nedochází pak totiž ke zbytečným nedorozuměním ze strany zaměstnavatelů. Sdružení se také specializuje na výuku českého jazyka pro přistěhovalce.