Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR jsou v nabídce pro spotřebitele výrobky, které především pro děti představuje riziko.

Jedná se o dětské kolo Superior Bubble Alu 12 6061 v. č. 70900299, dětské kolo Keller Lexar 12“ CH -39-801 CA 1210 a Trek Mystic 16“ v. č. WTU 282PO463D, která nesplňují požadavky na bezpečnost.

Na kolách je namontován kryt řetězu, který zcela zakrývá vnější stranu řetězu, ale nezakrývá vnitřní stranu převodníku ani řetězu (požadavek - chránič řetězu, který zcela zakrývá vnější stranu řetězu, převodník a pastorek zadního náboje, vnitřní stranu převodníku a body v nichž se stýká řetěz s převodníkem).
Mezera pro špičku obuvi - mezera mezi osou pedálu a pláštěm předního kola resp. blatníkem naměřená 75 mm (požadavek – musí být min. 89 mm).

Při jízdě je pravděpodobné neúmyslné narážení obuví do předního blatníku z důvodu nedostatečné mezery - možnost pádu uživatele (hrozí vnější i vnitřní poranění měkkých částí těla). Rovněž může nastat situace, kdy dojde k zachycení oblečení či tkaniček obuvi, popř. přiskřípnutí prstů z důvodu nedostatečného zakrytování řetězu.
Riziko spojené s běžným používáním výrobku je stále přítomné a reálné.

„ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně distributor přijal opatření, na základě kterého stáhnul předmětný výrobek z trhu,“ uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce. Juhaňáková Kamila

Keller Lexar 12 CH -39-801 CA 1210

Trek Mystic 16 v. č. WTU 282PO463D

Superior Bubble Alu 12