Firma ho získala od města v roce 2004. Své plány na rekonstrukci ale už několikrát změnila a odložila. „K aktivitě ji nepřinutila ani udělená pokuta,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku Petr Vítek.

Město si jde za svým. „Zatím byly uplatněny smluvní pokuty ve výši čtyři sta tisíc korun za nedodržení stanovených termínů. Dalším krokem bude patrně odstoupení od smlouvy, kterému však budou předcházet poměrně složitá právní jednání,“ sdělil Vítek.

Investor na podkladě přepracované dokumentace získal letos v lednu územní rozhodnutí, ale tím jeho aktivita skončila. „Z nám dostupných informací nečiní další kroky k vydání stavebního povolení. Město Svitavy se pokusilo několikrát písemně o jednání a o řešení celé problematiky, ale bez relevantní odezvy,“ uvedl Vítek. Zahájení vlastní přestavby, která měla být hotová v příštím roce, se tak podle něj přinejmenším odsouvá. Vyjádření společnosti Česká Real se nám nepodařilo získat. Ještě před rokem radnice věřila tomu, že Personnettaz své sliby splní. Město doufalo, že miliony korun vynaložené na přípravu projektu jej přimějí přestavbu dokončit. To se však dosud nepotvrdilo.

Město kdysi dostalo zchátralý hotel, dříve využívaný pro školské účely, od Pardubického kraje směnou za jinou městskou budovu. Nájemce, který by hotel provozoval, se však nenašel. A modernizace z vlastních peněz přesahovala možnosti radnice, proto město Slavii nakonec prodalo.

Společnost Česká Real italského podnikatele Claudia Lea Personnettaze získala hotel od města v roce 2004. Původní velkorysé plány firma stále nebyla schopna naplnit. Zbourala jen nepoužitelné části budovy. Celkový záměr se však ukázal jako nereálný, obsahoval například i dvanáct luxusních bytů.

Odklad a změna

Společnost, kterou vlastní firma se sídlem v Lucembursku, se původně zavázala, že otevře přestavěný hotel s obchodním centrem, a to nejpozději v roce 2009. Pak ale zjistila, že smlouvu uzavřenou s městem nedodrží, mimo jiné také kvůli zdlouhavým jednáním s památkáři. Zastupitelé Svitav jí proto poskytli jeden odklad a později ještě další spolu se změnou projektu.