Slavnostní galavečer se uskuteční v úterý 1. února 2011 od 18 hodin v sále Tylova domu v Poličce.

Organizátoři touto cestou vyzývají tělovýchovné a sportovní organizace a občanská sdružení v regionu, aby nominovaly sportovce i kolektivy. Podmínkou je, že navržený (s výjimkou kategorie krajánek) musí reprezentovat oddíl či klub sídlící na Svitavsku.

Vyhlašované kategorie: jednotlivci (dospělí, dorost, žáci), kolektivy (dospělí, dorost, žáci), veteráni, trenéři, handicapovaní sportovci, mimořádný sportovní výkon, krajánek a zvláštní cena RSS Svitavy. Dále bude na základě hlasování čtenářů vyhlášena i sportovní hvězda Deníku.

Nominace (jméno a příjmení resp. název kolektivu, kontakt, výčet výsledků za rok 2010) zasílejte na adresu: RSS Svitavy, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy, e– mail: rss.sy@seznam.cz.

(rh)