Regionální sdružení sportů Svitavy, Svitavský deník, reklamní a marketingová agentura ČOK CZ a města Svitavy, Moravská Třebová, Polička, Litomyšl, Jevíčko a Březová nad Svitavou společně vyhlašují anketu Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska za rok 2011.

Už počtvrté v historii budou slavnostně oceněni nejlepší zástupci našeho regionu na sportovním poli, kteří v letošním roce dosáhli na výrazné úspěchy jak na krajské, tak na republikové i na mezinárodní úrovni.

Ze zatím došlých nominací je zřejmé, že právě úspěchy v mezinárodní konkurenci budou v kategorii jednotlivců vstupenkou mezi vybranou společnost.

S pořadím i bez

Pořadatelé vypisují tyto kategorie: jednotlivci – dospělí, dorost, žactvo (s určením pořadí), kolektivy – dospělí, dorost, žactvo, trenéři, veteráni, mimořádný sportovní výkon, krajánek, zvláštní cena RSS Svitavy a ocenění pro handicapovaného sportovce.

Nominace ve všech uvedených kategoriích mohou zástupci z oddílu a klubů, stejně jako široká sportovní veřejnost, zasílat poštou na adresu RSS Svitavy, Kapitána Nálepky 39, 568 02 Svitavy, případně lze využívat rovněž e-mail: rss.sy@seznam.cz. Návrhy lze zaslat i do Svitavského deníku (sport.svitavsky@denik.cz).

Nezapomeňte uvádět výčet dosažených výsledků za rok 2011 a pokud možno kontaktní údaje na nominovaného.

Základní podmínkou pro zařazení na listinu kandidátů je příslušnost daného sportovce k tělovýchovné jednotě, sportovnímu klubu nebo týmu se sídlem v regionu Svitavska (to neplatí v kategorii krajánek).

Poslední návrhy

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku, je načase listinu nominovaných uzavřít. Ten, kdo zatím svoje nominace nepodal, tak může učinit do konce kalendářního roku. Poté už bude kompletní seznam ve všech kategoriích předložen k posouzení komisi odborníků a do ankety čtenářů Svitavského deníku.

Všechny laureáty ocenění za rok 2011 vybere odborná komise složená ze zástupců RSS, médií a zkušených pracovníků v oblasti sportu a tělovýchovy z celého Svitavska.

Čtenáři dostanou, podobně jako v minulých letech, příležitost zvolit si svoji sportovní hvězdu, a to prostřednictvím hlasování na soutěžních kupónech, které budou v lednu vycházet v novinách. Pro sportovní hvězdu Deníku bude připravena zvláštní trofej.

Slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledků ankety se uskuteční ve čtvrtek 2. února 2012 v sále Tylova domu v Poličce, který ceremoniálu poskytuje reprezentativní a příjemné prostředí.

Programem bude tradičně provázet moderátor Radek Šilhan, vystoupí v něm mimo jiné zpěváci Bohuš Matuš, Olga Lounová, Monika Agrebi a Martin Kovář (z letošního projektu Šance pro talent).