Nemilou skutečností bohužel bylo, že účast na valné hromadě nebyla nejvyšší, což minimálně vzhledem k současně turbulentní a nejasné situaci ve financování sportovních aktivit v České republice je lehce zarážející.

Účastníci vyslechli bilanční zprávu předsedy Výkonného výboru RSS Antonína Kadlece. Ten zdůraznil, že činnost sdružení je zaměřena především na pomoc sportovním subjektům s administrativou vyžadovanou orgány státní správy. „Ekonomické oddělení poskytuje podporu v oblasti grantů, dotací a podávání daňových přiznání. Kromě toho zajišťujeme předávání informací z centrály České unie sportů do hnutí, pomáháme při registraci nových jednot, při převodech majetku. K náplni činnosti RSS dále náleží organizace krajské olympiády dětí a mládeže, ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska, atletického čtyřboje po základní školy a projektu Sport pro všechny. Staráme se rovněž o vedení elektronické evidence členské základy ČUS v rámci okresu a pasportizace majetku,“ shrnul Antonín Kadlec, co všechno má tento regionální spolek na starosti.

A že tuto práci kluby oceňují, to doložilo vystoupení předsedy TJ Sokol Pomezí Zdeňka Stokláska. „Chtěl byl zde veřejně poděkovat ekonomce RSS, protože z devadesáti procent je to její zásluha, že jsme na nějaké dotační peníze vůbec dosáhli,“ ocenil Petru Běťákovou. A tak by mohli hovořit i jiní…

Financování sportu, toť samozřejmě zásadní téma, které se prolínalo jednáním valné hromady. „Jak víte, ministerstvo školství letos neumožnilo čerpání dotací z Programu IV na provoz a údržbu sportovních zařízení. Česká unie sportu schválila částečnou náhradu těchto prostředků ve výši sedmi milionů korun,“ uvedl Kadlec.

Čerstvou informací je, že ministerstvo školství vyhlásilo nový dotační program Můj klub, který by měl být jakousi náhradou za dosavadní programy IV a VIII. Žádosti musí podávat samy kluby a jednoty. „V nejbližší době budou známy konkrétní pokyny, jak tyto dotace čerpat. Peníze by tam měly být slušné, ovšem ministerstvem vyhlášené termíny jsou doslova šibeniční, žádosti musí být podány do 29. prosince. Je tedy zřejmé, že boj s tímto úřadem povedeme dál. Regionální sdružení bude předávat veškeré informace svým členům, k dispozici jim v prosinci budeme prakticky čtyřiadvacet hodin denně,“ slíbil Kadlec.

V diskusi zazněly obavy funkcionářů z dosud neoficiálních informací ohledně chystaných hrozivých požadavků ohledně ochrany osobních údajů sportovců a jejich evidence. Konkrétní podrobnosti zatím nejsou známy, ty mají vyjít na světlo až v polovině příštího roku.

Valná hromada na závěr hladce zvolila sedmičlenný výkonný výbor a tříčlennou revizní komisi a ukončila členství v RSS oddílu radiového orientačního běhu ve Svitavách, který zanikl.

Výkonný výbor RSS Svitavy

Antonín KADLEC
(předseda)
Karel ŠTARMAN
(místopředseda)
Martin ŠORF
Vítězslav FILA
René HNÁT
Libor PODHORNÝ
František JANDÁČEK

Revizní komise RSS Svitavy

ALENA KLODNEROVÁ
MARIE SATRAPOVÁ
EDUARD JEDLIČKA