Na zdárném průběhu celého mistrovství se podílely především OSH Svitavy, HZS Pardubického kraje a samozřejmě pořadatelé, především technická četa složená z vedoucích mládeže OSH Svitavy. Jmenovat nebudu nikoho, protože pracovali všichni velice poctivě a po dobu trvání MČR, to je pět dní, věnovali všechny svoje síly této akci. Jsem rád, že se celá akce obešla pouze s jedním zraněním a to je při účasti více jak 600 závodníků dobré. Počasí bylo až příliš horké, a proto jsme museli stále doplňovat nealko. Celková spotřeba pro rozhodčí, technickou četu, štáb a pomocný personál byla 1200 litrů nealko piva a vody.

Musím také poděkovat radě Pardubického kraje za finanční pomoc. Též děkuji městu Litomyšl za maximální vstřícnost a pomoc při zajištění tohoto mistrovství. Samozřejmě poděkování patří všem sponzorům.

Na závěr jenom tolik. MČR Litomyšl 2010 hry Plamen a celoroční činnosti dorostu je minulostí a pořadatelé dokázali, že se dá taková akce zorganizovat a zajistit v duchu přátelském a sportovním. Hodnocení od účastníků a vedení MČR je velice kladné. Všem, kteří se jakkoli podíleli na zdárném průběhu MČR, ještě jednou děkuji.

Josef Bidmon, starosta KSH Pardubice