Organizátoři ankety vyhlašují kritéria pro nominace sportovců. Podmínkou je členství v tělovýchovné či sportovní organizaci se sídlem na Svitavsku.

Vyhlašované kategorie jsou následující: jednotlivci (tj. žactvo, dorost a junioři, dospělí), kolektivy (žactvo, dorost a junioři, dospělí), veteráni, trenéři, regionální trenéři, handicapovaný sportovec, mimořádný výkon, zvláštní cena RSS Svitavy. Rovněž bude vybrán jednotlivec, který je odchovancem zdejšího sportu, ale v současné době působí na reprezentační úrovni mimo region (tzv. Krajánek).

Vítěz ankety Martin Doubek.
FOTOGALERIE: Svitavsko ocenilo svoje nejlepší sportovní reprezentanty

Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci sportovních klubů a další subjekty, stejně jako široká veřejnost, zasílat na adresu: Regionální sdružení sportů, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy, nebo na e-mail: rss.sy@seznam.cz.

Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení navrženého sportovce, datum narození, adresu bydliště, kontaktní údaje, příslušnost ke sportovní organizaci a přehled dosažených nejvýznamnějších úspěchů a výsledků za rok 2021, fotografii ve formu pdf či jpg. Uzávěrka nominací je 14. ledna 2023. Jména oceněných a pořadí v kategoriích jednotlivců určí komise odborníků.

Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska se uskuteční v úterý 14. února 2023 od 18 hodin v Tylově domě v Poličce.