Ocenění převezmou nejlepší zástupci svitavského regionu na sportovním poli, kteří v průběhu roku 2015 dosáhli nebo ještě dosáhnou výrazných úspěchů na krajské, republikové či mezinárodní úrovni.

V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety kritéria pro nominace sportovců. Hlavní podmínkou je členství v tělovýchovné či sportovní organizaci se sídlem na Svitavsku.

Vyhlašované kategorie jsou následující: jednotlivci (tj. žactvo, dorost a junioři, dospělí), kolektivy (žactvo, dorost a junioři, dospělí), veteráni, trenéři, handicapovaný sportovec, mimořádný výkon, zvláštní cena RSS Svitavy. Rovněž bude vyhlášen jednotlivec, který je odchovancem zdejšího sportu, ale v současné době působí na reprezentační úrovni mimo náš region (tzv. Krajánek).

Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci oddílů a klubů a další subjekty, stejně jako široká sportovní veřejnost, zasílat již nyní na adresu: Regionální sdružení sportů, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy, nebo na e–mail: rss.sy@seznam.cz.

Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení navrženého sportovce, datum narození, adresu bydliště, příslušnost ke sportovní organizaci a přehled dosažených nejvýznamnějších úspěchů a výsledků za rok 2015. Uzávěrka nominací bude 15. prosince 2015. Jména oceněných a pořadí v kategoriích jednotlivců určí komise odborníků.

Ochuzeni nebudou ani čtenáři Svitavského deníku, kteří opět dostanou možnost zvolit si svoji sportovní hvězdu. Nominace sportovců bude opakovaně zveřejněna v novinách i s hlasovacím kuponem. Ten z nich, který bude mít největší podporu od čtenářů, se stane Sportovní hvězdou Svitavského deníku a na galavečeru si převezme speciální ocenění.

Slavnostní vyhlášení ankety o nejúspěšnější sportovce regionu Svitavska se uskuteční v úterý 12. ledna 2016 od 18 hodin v Tylově domě v Poličce.