V kategorii jednotlivců budou vyhodnoceny kategorie veteráni, dospělí, mládež, handicapovaní sportovci, trenéři, mimořádný výkon a také kategorie Krajánek, která je určena pro sportovce, kteří vyrůstali v Pardubickém kraji a v současné době působí mimo region. V kategorii kolektivů budou oceněna družstva dospělých a mládeže. Do síně slávy bude na galavečeru uveden jeden dlouholetý funkcionář.

Návrhy na ocenění sportovců mohou tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, sportovní svazy, sportovní novináři a další funkcionáři zasílat do 30. ledna 2013 na adresu: Pardubická krajská organizace ČSTV, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice či emailem na adresu: kspce.cstv@quick.cz.

Odeslaný návrh musí obsahovat následující náležitosti: Jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště v Pardubickém kraji (kontaktní adresu), telefonní číslo, emailovou adresu, klubovou příslušnost, disciplínu a přehled výsledků dosažených v roce 2012. V případě trenérů navíc výsledky jejich svěřenců.

Reálnou šanci na vyhlášení mají umístění do šestého místa v mezinárodním měřítku (olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světový pohár) a mistři republiky. Nutnou podmínkou je přitom sídlo oddílu či klubu, za který sportovec startuje, v Pardubickém kraji. Bez uvedení telefonu a emailové adresy nebude nominace přijata!

Výsledky této ankety může ovlivnit i široká veřejnost. Ta bude moci hlasovat, po zveřejnění návrhů v Denících, do 5. března na adresu okresních redakcí o „Hvězdu Deníku".

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubického kraje se uskuteční 11. března 2013 od 18 hodin v Kulturním domě v Holicích na Pardubicku.