Opět po dvou letech se sešli zástupci oddílů a klubů na Valné hromadě Okresního fotbalového svazu Svitavy.

Kromě toho, že jako tradičně zhodnotili uplynulé období a vyslechli si bilanční zprávy z jednotlivých komisí OFS, se zabývali i blízkou budoucností.
Fotbalová (r)evoluce spočívající v převodu kompletní fotbalové agendy do internetové a on-line sféry, klepe totiž na dveře i na Svitavsku a činovníci klubů z ní mají už teď zamotané hlavy.

Všechno pro oddíly

Hodnotící zprávu za Výkonný výbor OFS Svitavy přednesl jeho předseda ANTONÍN KADLEC.

„Na práci OFS Svitavy mohou existovat různé názory, ale musím zdůraznit, že veškerá naše činnost směřuje k podpoře a prospěchu oddílů. Nikdy z naší strany nedošlo k zasahovaní do jejich práv. Práce ve výkonném výboru a komisích je dobrovolná a není finančně odměněna, členové pracují obětavě a řídí soutěže dle platných regulí svazu," uvedl Kadlec.

V další části svého vystoupení se svazový předseda zabýval hospodařením svazu. „Ekonomická situace je ovlivněna dotační politickou státu, FAČR a Pardubického kraje. Lze říci, že aktuální stav finančních prostředků na účtu OFS je lepší než na počátku našeho volebního období. Co se týče podpory oddílů, tak v roce 2013 OFS rozdělil z členských příspěvků mezi 36 oddílů 595 tisíc korun, z toho 224 tisíc podléhalo vyúčtování, neboť se jednalo o státní dotaci. V roce 2014 se jednalo o 569 tisíc korun, z toho bylo 211 tisíc státních příspěvků. Kromě toho bylo v roce 2013 rozděleno mezi osm oddílů 207 tisíc korun na údržbu sportovních zařízení a v roce 2014 mezi deset oddílů 153 tisíc korun," vypočetl Antonín Kadlec částky, které v průběhu uplynulého období odešly prostřednictvím svazu na oddílové účty.

Pouze jeden fotbal

Hostem Valné hromady byl sekretář Pardubického krajského fotbalového svazu MARTIN VOŽENÍLEK. Hlavní téma pro jeho příspěvek byla již zmíněná Fotbalová (r)evoluce, která by se měla spustit od nového ročníku.

„Je nutno brát tento projekt vážně a věnovat mu pozornost. Zpočátku to určitě bude znamenat nároky finanční i časové, ale jsem přesvědčen, že postupem doby dojde k výrazným úsporám jak, co se týče ekonomických nákladů, tak i časové náročnosti. Zjednodušeně lze říci, že z fotbalu by měly zmizet veškeré papíry. Revoluce se týká čtyř oblastí: členství, které již funguje, on-line registrací hráčů, on-line zápisů o utkání a sběrné fakturace. Zřízena je internetová stránka, na které se budou zveřejňovat všechny informace a pokyny. Další podstatnou věcí bude reforma veškerých norem, podle kterých se řídíme. V současné době se fotbal v České republice řídí čtyřiačtyřiceti řády a směrnicemi. Cílem legislativní práce je, aby jich zůstalo maximálně deset. Bude se také pracovat na tom, aby se u nás nehrálo 76 různých fotbalů, ale pouze jeden. Mám tím na mysli, že skoro v každém okrese jsou jinak nastavena pravidla ohledně střídavých startů, společných družstev dvou klubů v soutěžích mládeže nebo počtu povolených střídání v zápase. Tohle všechno by se mělo v souvislosti s projektem Fotbalová (r)evoluce sjednotit."

Krajský sekretář dále sdělil účastníkům termíny blížících se důležitých akcí. „V první řadě to bude mistrovství Evropy do 21 let v Praze, Uherském Hradišti a Olomouci. Cílem FAČR budou zaplněné stadiony, od nás to například do Olomouce není daleko, takže bude věnováno maximum pozornosti propagaci akce ve fotbalovém hnutí. V srpnu pak bude Pardubický kraj dějištěm významného mládežnického turnaje Memoriálu Václava Ježka a jedním ze stadionů, kde se bude hrát, budou Svitavy," sdělil Voženílek.

Nutný administrátor

Ke slovu se dostal i místopředseda a sekretář OFS Svitavy KAREL ČUPR, jenž bude plnit funkci okresního manažera informačního systému a stane se „styčným důstojníkem" pro oddíly.

„V současné době se nacházíme ve fázi osvěty a informací o celém projektu na okresních a krajských valných hromadách. Prvním základním krokem je, že každý klub si musí zřídit svého administrátora. Většina ho už má, kdo ne, nechť tak neprodleně učiní. Tito lidé budou následně vyškoleni a budou klíčoví pro zdárné fungování on-line zápisů, registrací a všeho ostatního," zdůraznil Karel Čupr.

Další informace, které zazněly na VH OFS, si přečtete v pondělním vydání Deníku.