Staroměstské plachtařské závody trvaly, jak je zvykem, čtrnáct dnů, během nichž bylo možné uletět maximálně dvanáct disciplín. Aby byly celé závody platné, musejí piloti zvládnout minimálně čtyři disciplíny, což letos splnili bohatě (započítáno byl osm letových dnů). Vypsání disciplíny (v českých podmínkách o délce 100 – 500 kilometrů) je závislé na meteorologických podmínkách. Závodníci byli v disciplínách bodováni podle rychlosti, které dosáhli, nebo, pokud přistanou v terénu, dle vzdálenosti, jakou uletěli.

Neumožnilo–li jim počasí doletět na cílové letiště, přistávali v terénu. Umění a znalost přistání do terénu jsou přitom jednou ze základních podmínek úspěšné účasti na závodech a součástí výcviku pro získání průkazu pilota kluzáku. Plachtař, jenž klesne pod výšku 500 metrů nad terénem, si musí dle předpisů vybrat vhodnou plochu pro přistání do terénu. Větroně jsou pro přistání v terénu i konstruovány, lze je rozebrat a opět složit za asistence jednoho pomocníka za pět minut. K přepravě slouží speciální transportní vozy.