Pro letošní rok byly v dostihovém kalendáři vypsány dva dostihové mítinky. Dubnový před pandemií se neuskutečnil. A rovněž ten druhý, který byl plánován do druhé poloviny října, musel být podle vládních proticovidových opatření zrušen.

Tím došlo k zatím nepoznané situaci. Koleské závodiště poprvé od roku 1998, tedy poprvé v historii, neuspořádalo svoje dostihy.

Organizátory to mrzí o to více, neboť na nich měly být předány poháry a ceny za Koleský bodovaný překážkový šampionát 2019. V něm byli na překážkách úspěšní jezdec Daniel Vyhnálek, žokej Marcel Novák, jezdkyně - amazonka Veronika Řezáčová a trenér Stanislav Popelka.

Pořadatelé si mohou přát jedinou věc. Aby se v příštím roce na tomto závodišti dostihy uskutečnily a výše jmenovaným mohly být náležité propriety předány. Nicméně doba může být i v roce 2021 značně nejistá.