Český svaz tělesné výchovy. Organizace, jež zastřešuje velkou většinu sportovního dění v republice, zvolila nové vedení, které ji má vyvést z vleklé krize a kupicích se potíží zejména ekonomického rázu. Mezi delegáty valné hromady byl také předseda okresní organizace ČSTV, oficiálně Regionálního sdružení sportů ANTONÍN KADLEC. On i další tělovýchovní činitelé nyní mohou jen doufat, že se skutečně podaří otočit kormidlem k veselejší budoucnosti.

Zúčastnil jste se nedávné valné hromady ČSTV. Jaký dojem na vás jednání organizace, která se potýká s nemalými problémy, udělalo?

Myslím si, že tahle valná hromada rozhodla dobře o složení nového výkonného výboru. Mě osobně se velmi líbí, snad s výjimkou pana Lébla za volejbal, ale jinak tam jsou kvalitní lidé jak s největších svazů, tak z regionálních svazů. Jistotou, že to bude fungovat, je pro mě třeba pan Hašek z fotbalu, pan Král z hokeje či pan Varhaník z atletiky. K osobě pana Kořana – je to velice slušný člověk a má zájem více pohnout klidnými vodami ČSTV.

Jaká jsou vaše očekávání od nového předsedy Pavla Kořana. Myslíte, že může přinést potřebné změny?

Naznačil, že bude usilovat o změnu stanov tak, aby se přizpůsobily dnešní době, co se týká změny názvu a legislativy. Měla by se zkvalitnit také činnost směrem ke státním orgánům, má zájem se setkávat se zástupci ministerstva školství a dalšími politiky. Zlepšit by se mělo i vystupování v médiích a propagace tělovýchovy. Je to servisní organizace pro svazy a regionální sdružení. Měla by zajišťovat jak finance, tak metodiku na to, aby se mohlo sportovat a ne úřadovat. Myslím, že v panu Kořanovi ta záruka je.

A z pohledu svitavského okresu? Je zde něco, co si slibujete především?

V podstatě hlavně zdokonalení vzájemné výměny informací a řádné osvětlení peněžních toků, aby bylo patrné, za jaké období a na co finanční prostředky chodí. Věřím tomu, že celé sportovní hnutí se nadechuje k tomu, aby to začalo fungovat lépe a abychom se dostali ze spodních pater zájmu politických složek, kde se sport v současné době nachází. Snad si i ministerstvo školství konečně uvědomí, že se sportem nemůže tak zametat jak za dob pana Lišky.

Jak je to se zastoupením regionálních funkcionářů v novém vedení?

Volby se provádí ve dvou komorách – svazů a regionálních sdružení. Každý region má svůj koš, my jsme ve společném s Královéhradeckým krajem. Je tam nyní zástupce v osobě pana Pavlíčka, předsedy okresního sdružení v Hradci Králové. Ten teď střídá pardubického pana Čiháka. Další lidé jsou ještě v různých odborných komisích.

Pojďme dál. Více než o složení výkonného výboru se mezi veřejností diskutovalo, diskutuje a bude diskutovat o roli společnosti Sazka.

To je pomalu nějaké zaklínadlo. Kdo má příležitost napsat nějaký článek, tak se otírá o Sazku a jmenovitě o pana Hušáka. Je to nechutné, nikdo z těch takzvaných odborníků neví, co vlastně píše.

Ale těžko můžete popřít, že ozve–li se někde „problémy s financováním českého sportu“, hned někdo odpoví: „Za to může Sazka a její hala.“

O výstavbě Sazka Areny, dnes O2 Areny, nerozhodl pan Hušák, ale valná hromada Českého svazu tělesné výchovy. Bylo to před pořádáním mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004. Každý ví, že to takhle bylo a samozřejmě, když se hala postavila, musí se zaplatit. Že nám to ubírá peníze do sportovního prostředí, to je pravda, ale schválili jsme si to sami, takže se s tím musíme vypořádat. Bohužel je to tak. Urážky pana Hušáka jsou v tomto směru podle mě hrozně nízké.

Jak na vás šéf Sazky během jednání se zástupci tělovýchovy působil?

Aby to zase nevypadalo, že jsem zastáncem pana Hušáka a straním jen jemu. Je pravda, že se vůči němu ozývají útoky, více ze svazů než z okresů, protože okresy si jsou vědomy, že si arénu schválily, a tak se musí zaplatit. Hušák vystupoval na jednání věcně, je vidět, že to je člověk, který se vyzná. Nalil nám skutečně čistého vína. Ví, kolik vyprodukuje zisku, ví, kolik dává do sportovního prostředí, to se pohybuje přibližně kolem miliardy korun. Rok 2009 měl být úspěšný, ale zatím nelze hovořit o konkrétních částkách, protože valná hromada Sazky je až na konci května.

Sazka, ať je na tom jakkoli, není, nebo alespoň nemá být jediným zdrojem financí do tělovýchovy. Co třeba stát, o něm se také hovořilo?

Sazka rozděluje peníze po své valné hromadě, kdy určí částky, které jdou k akcionářům, co není jen ČSTV. Peníze zasílá na účet ČSTV do Prahy a pak podle schváleného klíče jsou rozděleny do jednotlivých regionů. Do roku 2006 nebyly problémy, ty vyvstaly od roku 2007 kvůli změně DPH a splácení arény. To chybí. Peníze ze státního rozpočtu jsou rok od roku nižší, což lze dokladovat tím, že naše republika je v Evropské unii třetí od konce v podpoře sportu, za námi je jenom Malta a Bulharsko. Řeči o tom, jak stát podporuje sport, nejsou pravdivé, platí pravý opak. Ale snad se i tady něco stane.

Změní se něco zásadního i pro svitavské Regionální sdružení sportů?

My jsme závislí na tom, co dostaneme. Peníze rozdělujeme zase podle klíče schváleného naší valnou hromadou. Tady na regionálním sdružení žádné peníze, které patří klubům a oddílům, neleží. Dostáváme je a okamžitě posíláme. Teď jsou problémy, o kterých už byla řeč, ale do budoucna jsem optimista.