Nejvyšší sportovní autorita ve svitavském okrese, Regionální sdružení sportů, má za sebou patnáctou valnou hromadu. Ta měla za úkol, kromě jiného, zvolit nové, či spíše staronové vedení této organizace.

Na to, že se valná hromada koná pouze jednou za dva roky, byla dost zarážející velice slabá účast pozvaných delegátů. Z více než 85 svazů, klubů a jednot se dostavili zástupci sotva poloviny z nich, což tedy právě nesvědčí o bůhvíjakém zájmu o dění v regionálním sportu.

Stálé hledání zdrojů

Zprávu o činnosti Výkonného výboru RSS přednesl jeho předseda Antonín Kadlec. Zdůraznil, ostatně snad ani nemusel, že hlavní náplň práce spočívá v hledání různých možností financování jak samotné činnosti RSS, tak podpory směřující přímo do jednotlivých tělovýchovných a sportovních subjektů v regionu. „Peníze, které rozdělujeme, nejsou tak velké, abychom jimi uspokojili všechny potřeby jednot a klubů. Proto je nutné hledat další zdroje, je potřeba se zaměřit zejména na získávání grantů Pardubického kraje, na podporu ze strany městských a obecních úřadů. Jedině tak se nám podaří zachovat sport jako nedílnou součást života," uvedl Kadlec.

Jak je dobře známo, tak mateřská organizace RSS Svitavy, kterou byl Český svaz tělesné výchovy, se přejmenovala na Českou unii sportu. Změna názvu je jistě hezká věc, ale pouze díky ní se sportovci v České republice nenají. Okresní organizace se snaží poskytovat maximální servis, a to přesto, že funguje na bázi dobrovolnosti. „Stačí, když řeknu, že veškeré žádosti o dotace či granty pro sportovní subjekty, s výjimkou těch největších, vyřizujeme my. Protože je v této souvislosti vyžadováno podvojné účetnictví, tak by to menší jednoty nebyly schopny zvládnout," upozornil Kadlec na jeden z faktorů, jimiž se státní moc snaží zkomplikovat sportovcům jejich činnost.

Jednou z prvních věcí, kterou Česká unie sportu vymyslela, aby vylepšila financování sportu, jsou, jak jinak, členské příspěvky. Už za rok 2013 musel RSS převést na účet ČUS korunu za každého evidovaného člena a pro rok následující valná hromada určila výši tohoto příspěvku na pět korun ročně za člena. Částka jistě symbolická, ale jen potvrzuje trend, který přijaly za svůj sportovní svazy i jejich zastřešující organizace: Nežli hledat systémová řešení, je daleko jednodušší vytahat chybějící peníze z kapes členů. Kdo chce v Česku sportovat, musí zkrátka „cvakat". Vlastnímu oddílu či klubu, tělovýchovné jednotě, sportovnímu svazu, nyní ČUS. Plamenná slova o tom, jak je třeba pomoci především sportování dětí, se začala rozcházet s činy…

„Velmi se mi to nelíbí, myslím, že by se zdroje měly hledat jinde. Bohužel, v Praze pro to nikdo nemá uši. Když přijdete na ministerstvo školství žádat o peníze, tak to jediné, co je tam zajímá, je, jaké si vybíráte členské příspěvky. Kdo nemá podvojné účetnictví, nedostane ani korunu jakékoli dotace," uvedl Kadlec, jenž se zároveň zastal České unie sportů. „V poslední době došlo k výraznému osekání sekretariátu a tím pádem k úsporám. Musím ale říci, že kde profesionální aparát bobtná, to je na jednotlivých svazech. Co dříve zvládali třeba tři čtyři lidé, tak teď dělá několikanásobný počet," upozorňuje šéf RSS, jenže celé jednání uzavřel symbolicky. „Přes všechny vážné problémy věřím, že bude lépe, že se konečně pohneme z místa. My tady v regionu si ale musíme pomoci hlavně sami. Nebo máme také druhou možnost a všechno to zavřít a zabalit."

Nováčkem je Šorf

Delegáti valné hromady zvolili na další čtyřleté období pětičlenný výkonný výbor ve složení Antonín Kadlec (nominován Okresním fotbalovým svazem Svitavy), Karel Štarman (Regionální svaz stolního tenisu), Libor Podhorný (Tělovýchovná jednota Slovan Moravská Třebová), René Hnát (Tělovýchovná jednota Svitavy) a Martin Šorf (Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl). Posledně jmenovaný je jediným „nováčkem" ve výkonném výboru, když ve vedení RSS Svitavy nahradil dosavadního člena Pavla Holého.