Boxerský ring se nacházel přesně uprostřed vstupní haly. V místech, kde se běžně konají kulturní produkce, tentokrát padaly tvrdé rány a občas i tekla krev. „Nepřipadá mi důstojné pronajímat kulturní stánek pro produkce tohoto typu.

Takovéto věci patří na stadion,“ hněval se důchodce Josef Škvařil, který se přišel do muzea podívat. Mladým sportovcům se ale v netradičních prostorách docela líbilo. „V muzeu jsem ještě nikdy nezápasil.

Má to tady zvláštní atmosféru, která na nás všechny působí. Nejsme na sebe tak ostří,“ usmíval se jeden z mladých slovenských boxerů.