Stejně jako v uplynulých letech mají tělovýchovné a sportovní organizace a občanská sdružení možnost nominovat svoje zástupce. Základní podmínkou přitom je, že nominovaný sportovec i kolektiv musí reprezentovat oddíl či klub sídlící na Svitavsku. Výjimkou je jen kategorie krajánek.

Kontinuita je i letos zachována a laureáti ocenění budou opět vybráni ve dvanácti kategoriích. Konečné výsledky stanoví po uzavření nominací odborná komise složená ze zástupců RSS, měst, médií a dalších sportovních osobností našeho okresu. I čtenáři Svitavského deníku dostanou na přelomu roku příležitost vybrat si svoji sportovní hvězdu.

Jinak se vyhlašované kategorie oproti dřívějšku nemění. Mezi jednotlivci (žáci, dorostenci, dospělí) bude zvoleno vždy pět nejlepších, a to s určením pořadí. V ostatních kategoriích se pořadí neurčuje: kolektivy (žáci, dorost, dospělí), trenéři, veteráni, handicapovaní sportovci, mimořádný sportovní výkon). Další kategorií je už zmíněný krajánek určený odchovancům regionálního sportu, jež v současnosti působí mimo Svitavsko. Zvláštní cena RSS Svitavy se pak může udělit významným pořadatelským aktivitám, činům fair–play a podobně.
Nominace s uvedením jména a příjmení navrhovaného či názvu kolektivu, kontaktních údajů a výčtu výsledků za rok 2010 zasílejte na adresu: RSS Svitavy, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy, případně na e– mail: rss.sy@seznam.cz. Nominace přijímáme rovněž v redakci Svitavského deníku. Je vhodné připojit i fotografii.

Slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledků ankety se se uskuteční v úterý 1. února 2011 od 18 hodin v sále Tylova domu v Poličce. Během zhruba devadesátiminutového programu vystoupí zpěvačky Martina Pártlová a Monika Agrebi, artisté Alex a Pavel Kaiserové a další. Moderovat bude osvědčený Radek Šilhan.

Po motokrosaři Petru Bartošovi (2008) a atletovi Pavlu Baarovi (2009) tedy hledáme třetího krále sportovců Svitavska a společně s ním další skvělé reprezentanty regionu na poli sportu v roce 2010.