KDY: kdykoliv
KDE: vilem500.cz
ZA KOLIK: zdarma

V dubnu si připomínáme 500 let od úmrtí šlechtice Viléma z Pernštejna. I díky jeho rodu má Pardubický kraj mnoho renesančních památek. Na webových stránkách vilem500.cz najdete aktuální informace k projektu 500 let renesance ve východních Čechách, ale také různé dobové dokumenty. Uvidíte i kalendář akcí na letošní rok, který je aktualizován podle toho, co situace právě dovoluje. V květnu bude zahájena cestovatelská soutěž Naplň Vilémovu truhlu.