Vědci po mnoho let pouze odhadovali na základě používaných starověkých nástrojů, písemných zpráv či jiných dochovaných údajů, co asi naši předci jedli, i jak pokrmy připravovali.

Přesnější obrázek nyní poskytla studie publikovaná v časopise iScience. Zkoumala zbytky bílkovin z tuků získaných z varných kotlů z doby bronzové.

Archeologové získali na Kavkazu, v oblasti ležící mezi Kaspickým a Černým mořem, první dochované pozůstatky pokrmů datované do období 3700 až 2900 let před našim letopočtem. Z výzkumu vzorků pak zjistili, že někdejší lidé jedli zvířata jako ovce, kozy, skot, ale třeba i jeleny. „Je opravdu vzrušující získat představu o tom, jaká jídla lidé tehdy připravovali,“ sdělila dle serveru Heritage Daily antropoložka Shevana Wilkinová z univerzity v Curychu. 

„Věděli jsme, že lidé pili obdobu piva, ale netušili jsme, co bylo součástí hlavního menu,“ dodal Viktor Trifonov z Ústavu dějin hmotné kultury Ruské akademie věd.

K výzkumu starověkého jídelníčku pomohl nález osmi kovových kotlů. V nich se nacházely zatvrdlé tuky uchovávající stopy bílkovin. Vědci pak úspěšně extrahovali sedm vzorků s proteiny pocházejícími z krve, svalové tkáně a mléka různých živočichů. Objevili například přítomnost proteinu beta-1, což naznačilo, že lidé používali kotle k vaření jeleního nebo hovězího masa. Kromě toho nalezli i látky z ovčího nebo kozího mléka, na základě čehož usoudili, že se v nádobách připravovaly i mléčné výrobky.

Život v době bronzové:

| Video: Youtube

Přestože nádoby vykazovaly známky opotřebení způsobené častým používáním, bylo na nich rovněž poznat, že se lidé o ně starali a často je opravovali. Podle expertů to znamená, že byly cenné.

Jejich výroba totiž vyžadovala zručnost, pro vlastníky taky byly důležitým symbolem bohatství nebo společenského postavení.

Výzkum pokračuje

Výzkumníci by rádi prozkoumali podobnosti a rozdíly ve zbytcích jídla z širšího spektra typů nádob. „Chceme mít lepší představu o tom, co lidé v této starověké stepi dělali, a jak se příprava jídla lišila v jednotlivých regionech i v průběhu času,“ vysvětlila Wilkinová.

Metody použité v nedávné studii ukázaly, že tento přístup má velký potenciál .„Jestliže se bílkoviny zachovaly na těchto nádobách, je velká šance, že budou i na celé řadě dalších kovových artefaktů,“ dodala Wilkinová.

Podle odborníků mohou výzkumy kuchyní pomoci pochopit kulturní vazby mezi různými regiony, jelikož i jídlo je důležitou součástí všech lidských kultur.

Například před dvěma lety se italští vědci zabývali důležitostí pokrmů ve starověkém Římě. „Stravování představovalo vrcholný akt civilizace a oslavu života,“ popsal v materiálu CNN někdejší hodovní svátky profesor antické filozofie Alberto Jori z univerzity ve Ferrare.