Nikomu se naštěstí nic nestalo. Chvíli po pádu projížděl plně naložený autobus.

Lukáš Novák