Vyvstává otázka, proč na této frekventované silnici není přemostění obchvatu, když mohlo vyrůst na silnici z Holic do místní části Roveňsko. Auta, která právě tam jezdí, lze spočítat na prstech jedné ruky.

„My jsem již při projektování a výstavbě obchvatu připomínkovali tuto křižovatku. Terénní situace ale nedovolovala přemostění. Nájezd na nadjezd by totiž musel začít již v ulici Smetanově a auta by tak lidem jezdila ve výšce oken. Kdyby se obchvat posunul jižněji, nastal by zase problém s překonáním železnice, kterou současný obchvat podjíždí,“ sdělil místostarosta Holic Ladislav Effenberk s tím, že ale již v době projektování městského obchvatu i v době stavby město Holice právě tuto křižovatku připomínkovalo. „Důvody, které uvádím, jsou odpovědi, které jsme na naše připomínky dostali od investora,“ doplnil Effenberk.

„Co se týká kruhového objezdu, navrhovali jsme jej také a dostali jsme odpověď, že by na obchvatu byly již dva kruhové objezdy, a tím by došlo ke zpomalení dopravy. Přitom náklady na jeho výstavbu by jistě nebyly o mnoho větší než při současném stavu,“ řekl místostarosta.

Nepřehledností jmenované křižovatky se také zabývalo holické oddělení Police České republiky. „Minulý pátek jsme na městský úřad posílali naše stanovisko s návrhem úprav, které by mohly zajistit větší bezpečnost provozu na této křižovatce. Navrhujeme umístění značek stop a posunutí čáry určující hranici křižovatky více do ní,“ řekl zástupce vedoucího obvodního oddělení Policie České republiky v Holicích Michal Jirout. (peš)

Informace o nehodě včetně fotografií najdete zde.