Přesvědčivě to ukazuje mapa nehodovosti, kterou se nyní policie snaží zpřístupnit na internetu všem zájemcům. Tuto snahu sice provázejí technické potíže, ty by však policejní specialisté měli brzy vyřešit. Pak bude mapa přístupná nejen prostřednictvím krkolomného odkazu www.policie.cz/docDetail.aspx?…, ale naleznete ji i na daleko přijatelnější adrese www.jdvm.cz/pcr.

Bouračky, které se od počátku loňského roku staly třeba v okolí vašeho bydliště, si pak budete moci vyhledat na interaktivní mapě. Ta ovšem neukazuje aktuální dopravní problémy na silnicích. Má se ostatně aktualizovat pouze jednou za čtvrtletí. Policie ji nabízí jako statistický přehled záznamů obsažených v protokolech vyšetřovatelů dopravních nehod, jehož posláním není radit řidičům, jakým úsekům by se měli raději vyhnout. Pro úředníky, kteří mají dohled nad bezpečností silničního provozu, nicméně představuje cenný zdroj informací o tom, kterým silničním úsekům věnovat zvýšenou pozornost. Podle dopravních expertů by totiž výraznému zlepšení v nebezpečných úsecích mohly často pomoci zdánlivé maličkosti – třeba úpravy dopravního značení, instalace semaforu, zlepšení osvětlení nebo zřízení zpomalovacích pru­hů.

Nově zpřístupněný systém navíc umožňuje vyhledávat záznamy z policejních protokolů podle rozmanitých kritérií. Odhalí tak třeba úseky, kde často bourají opilci, ale také silnice, na které je nebezpečné vyjíždět za deště či za mlhy. Najít lze dokonce aleje, jejichž stromy mají pro řidiče až osudovou přitažlivost. „Vyhledávacím kritériem může být čas, příčina nehody, hydrometeorologické okolnosti, následky a podobně,“ připomněla na příkladech Veronika Benediktová z policejního prezidia. „Kritéria je možné kombinovat podle zájmu a zaměření uživatele,“ doplnila.

„Takovýhle pohled na kritické místo má mnohem větší dopad než pouhá čísla o nehodách,“ shrnul přínos internetové mapy „silnic smrti“ Josef Tesařík, který na policejním prezidiu zpracovává statistiky dopravní nehodovosti. Také podle jeho mínění bude nově spouštěný systém především důležitým zdrojem informací pro orgány veřejné správy, který odpovědným osobám umožní přijímat adekvátní opatření ke zvýšení bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích.