Popeleční středou vstoupili křesťané na celém světě do postní doby před Velikonocemi. Hospodářská krize ve světě začala postní dobu pro většinu obyvatel země již vloni na podzim. Stav nouze v mnoha částech světa nedovolí milionům lidí žít jinak než nikdy nekončícím půstem. Postní období je připomínkou toho, že život není jen produkce a konzum. Člověk může být šťastný, i když omezí svou spotřebu. Popeleční středa symbolem popela připomíná, že jsme nakonec jen z prachu a v prach se navracíme.

Lidský život má smysl teprve tehdy, až si ho Bůh všimne. A on se o nás zajímá svou láskou. Proto pokora před ním otevírá možnost smysluplného života. Postit se však jen proto, abych splnil náboženskou povinnost, je málo. Postní doba nám má připomenou všechny lidi v nouzi. Má v nás probudit ochotu dělit se o to, co máme a většinou máme víc, než skutečně potřebujeme. Má nás učit pokoře, ve které jsme pochopili, že teprve Láska k Bohu a k bližnímu nám dává pravou životní identitu, vyrovnanost a štěstí.

Prožijme letošní půst aktivně s otevřeným srdcem i otevřenou rukou pro prosby a potřeby našich bližních. „Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ Alois Němec, evangelický farář z Moravské Třebové