Někdy se snažíme nějaký úkol zvládnout zcela sami, bez pomoci jiných. Když však síly spojíme, naše práce je mnohem efektivnější a dokážeme udělat mnohem více.

Přesně to se podařilo už dávno biblickému Mojžíšovi, když za ním souvěrci přišli, aby urovnal jejich spory. Nejdříve zkusil vše řešit sám. Jeho soudy byly správné, ale nezvolil účelnou metodu. Jeho tchán, který viděl, že se Mojžíš brzy vyčerpá, mu poradil, aby se zabýval pouze závažnými případy, ostatní záležitosti aby svěřil ostatním moudrým mužům. Mojžíš si jeho radu vzal k srdci. Zvýšil tak svou efektivitu a všichni společně dokázali mnohem více.
Někdy máme pocit, že si na svá bedra můžeme brát sami velké úkoly, ale jsme-li moudří, uznáváme své omezení. Nejenom že při spolupráci s jinými poneseme méně, ale navíc bude naše společná práce efektivnější.

ERWIN KUKUCZKA