Mám smlouvu na matrace, které už nechci. Co s tím?

Spotřebitelské smlouvy, mezi něž patří i kupní smlouva na dodání zboží (zde matrace) objednaného při tzv. nákupních zájezdech, jsou upraveny v občanském zákoníku. Zde je zakotveno, co musí a naopak co nesmí taková smlouva obsahovat. Pokud jde o možnost odstoupení od smluv uzavřených např. při různých zájezdech, platí, že lze odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy (do doby než je zboží dodáno činí lhůta 1 měsíc). Odstoupení musí být písemné, nemusí se uvádět žádný důvod, ale musí být doručeno dodavateli v uvedené lhůtě (doporučuji poslat doporučeně) – nestačí proto poslední den lhůty dopis odeslat, což je častý omyl zákazníků. A doporučení na závěr – nevěřte tomu, že když podepíšete smlouvu, že jde jen o nezávaznou objednávku, ani tomu, že smlouvu stačí zrušit telefonicky.
Pečlivě čtěte, co podepisujete, protože platilo a platí: „Co je psáno, to je dáno.“

JUDr. MILAN BŘEŇ, Svitavy