Stavba větrných elektráren ve svitavském okrese víří diskuze. Včerejší článek o větrnících a svazku obcí Zelená energie vyvolal reakce.

Petr Havlíček, starosta Vítějevsi a předseda svazku Zelená energie:
„Pan starosta Škvařil zastupoval obec Květná ve svazku obcí Zelená Energie a byl členem správního výboru. Od samého počátku neplnil své povinnosti vyplývající z jeho funkce a svým nezodpovědným jednáním záměrně brzdil jeho cíle. Hrozilo mu vyloučení, proto se pokusil dokonce i o zrušení svazku. Když se mu tento podlý záměr nepovedl, obec Květná ze svazku vystoupila. Dluh, který za dobu svého členství pan Škvařil ve svazku obcí zanechal, musel být vymáhán soudně. Soud nařídil prokázanou dlužnou částku obci potažmo panu Škvařilovi uhradit. Proč pan Škvařil lže a hází špínu dva dny před krajskými volbami na protikandidáta v krajských volbách? Úsudek o tomto jednání pana Škvařila nechám na občanech.
Co dodat. Snad jen to, že pan Škvařil převzal velice rychle nekorektní způsoby strany, za kterou kandiduje do krajských voleb a kterých jsme svědky dnes a denně na stávající politické scéně.
Za svoji osobu, ale i všechny členy svazku mohu panu Škvařilovi vzkázat, že pokud ze strany pana Škvařila nedojde k veřejné omluvě prostřednictvím Svitavského deníku, bude podána žaloba na ochranu osobnosti a podnět na zahájení trestního stíhání pro pomluvu.“

Petr Škvařil, starosta obce Květná:
„Za svým středečním sdělením si plně stojím, proto se nemám za co omlouvat. Je pravda, že jsem se snažil svazek obcí Zelená energie zrušit, protože jsme se obávali s kolegy možných pří. Stejný názor měli také další starostové. Když ke zrušení nedošlo, přestal jsem platit členské příspěvky a následně ze svazku vystoupil. Důvodem mé nespokojenosti byly mimo jiné všeobecné výsledky, které lze získat skoro zadarmo, a neprůhledné účetnictví. S panem Petrem Havlíčkem jsme dlužnou částku řešili soudní cestou, kdy došlo k oboustrannému vyrovnání.“
Svazek obcí Zelená energie sdružoval devět vesnic ze svitavského okresu. Starostové chtěli společně podpořit využití nejen větrné energie. Nyní zůstaly ve svazku pouze čtyři obce. (red)