Od prosince se totiž na trati č. 260 v úseku Česká Třebová – Svitavy – Březová nad Svitavou osobním vlakem již s největší pravděpodobností nesvezete.
Dne 16. února proběhlo jednání se starosty dotčených obcí a firmou OREDO. Je zajímavé, že ne všichni starostové dotčených destinací byli osloveni, vynechali například starostu obce Opatovec, který nebyl k jednání vůbec přizván. Přičemž obec Opatovec se nachází hned u hlavní trati č. 260, její obyvatelé využívají železniční zastávku Svitavy –Lačnov a druhý konec Opatovce využívá železniční stanici Opatov. Při tomto jednáni se též projednávalo rušení žel. provozu na trati č. 261 Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče. Jako hlavní důvod rušení železniční přepravy osobními vlaky a nahrazení autobusy, má být úspora finančních prostředků. Cena za kilometr autobusu se pohybuje kolem 18 korun a cena vlaku za kilometr je 92 korun. Autobusová doprava je osvobozena od tzv. mýtného, v ceně není zahrnut příspěvek na obnovu a opravu silnic. Cena za vlak je sice vyšší, ale v této ceně je již zahrnuta cena za obnovu a údržbu železniční tratě.

Pardubický kraj se netají tím, v jak špatném stavu je většina silnic. Nemá peníze na opravy, dokonce uvažuje o tom, že některé silnice druhé a třetí třídy bude muset uzavřít právě pro nedostatek finančních prostředků. A právě proto tyto komunikace musí ještě zatížit autobusovou dopravou? Ve finále totiž tuto údržbu a opravy zaplatí opět Pardubický kraj. A už jsme u daleko vyšší částky, než kterou by kraj zaplatil za vlaky. Máme rekonstruovanou železniční trať na jednom z hlavních tahů, minimální jízdní doby. Železnice je páteřní dopravou pro mnoho obcí v tomto úseku. Kolik autobusů bude muset vyjet, aby pobraly veškerou frekvenci cestujících, kterou by naopak pobrala jedna vlaková souprava osobního vlaku? Ceny, které uvádí firma OREDO, to je hra s kouzelnými čísly.

Tolik protěžovaná autobusová doprava přinese jen samé negace pro cestující, prodloužení jízdních dob o dlouhé desítky minut, z důvodu přetížení komunikací, jejich špatnému technickému stavu a dále díky tomu, že autobus pojede oklikami (vlak jede přímo po rovné trati). Osobní vlak jede až stokilometrovou rychlostí, motorové soupravy Regionova osmdesátkou. Autobus v obci padesát a mimo obec díky členitosti terénu více než šedesát nedosahuje. Připočtěme dobu, než řidič prodá jízdenky všem cestujícím, kontrola průvodčím ve vlaku probíhá za jízdy. A jsme u toho, že autobus nikdy nemůže konkurovat vlaku. Ekologie by měla být vždy na prvním místě jak je to všude v Evropské unie. V dnešní době, kdy je tolik respiračních onemocnění, zvlášť. A nezapomínejme na dopravní nehodovost na silnicích. V případě dopravní nehody, na svůj spoj budou cestující čekat a čekat a nikdo je nebude informovat o zpoždění tak jako na nádraží. Železniční zastávky zůstanou dopravně neobsloužené, jak se v návrhu uvádí, pokud bude autobus prodlužovat jízdní dobu. Zajímá někoho mobilita občanů právě z malých obcí? Dojíždění dětí do škol a do zaměstnání bude problematické a to se již ani nezmiňuji o vlakových přípojích, které nemají téměř žádné čekací doby a zcela jistě například ve stanici Česká Třebová nebudou čekat na nějaký zpožděný autobus.
Ještě naši zastupitelé zapomněli na přepravu kol, kočárku a invalidů, motorové soupravy Regionova jsou vybaveny spouštěcí plošinou pro nakládání a vykládání imobilních občanů.

Ptejme se, komu takovéto rozhodnutí přinese výhody? Cestující to rozhodně nejsou.

Naštěstí se zvedla obrovská vlna odporu proti tomuto návrhu a občané, kteří již o tomto vědí, organizují petici.

V. N., Svitavsko