Té by pomohlo, kdyby se jí ujaly odborné firmy s určením dokončení, jak je to v jiných státech a bylo tomu i u nás za Reichu, když se za necelé dva roky postavila v hrubé stavbě část dálnice Breslau – Vídeň od Brna po Vísku u Jevíčka, aby se urychlil vpád na Balkán.

Dnes se o R35 dohadují politici – neodborníci téměř deset let, zda má jít severním či jižním směrem a je jim jedno, kolik je denně mrtvých na jediné dálnici z Prahy do Brna i Ostravy, přičemž nejsou schopni dokončit alternativu od Hradce Králové k Zábřehu na Moravě.

Změny vlády a ministrů dopravy nepomohou, ti se jen vymlouvají na své předchůdce, což by již mělo být trestné s ohledem na počet havárií a mrtvých i pro vedoucí dopravy krajů. Vymlouvat se na „předchůdce“ není přípustné. Každý by měl přijímat funkci se stanoveným termínem dokončení určitého úseku a nemá–li odbornost a schopnosti, nechť tím není pověřován. Musí být zárukou, že je se svým kolektivem schopný řídit odborné firmy ke splnění zadaných úkolů, čemuž bude odpovídat i plat, který bude jistě vyšší než u ministra dopravy či vedoucího odboru KNV.

Počet autohavárií a hlavně mrtvých při nich se musí snižovat, což je základním předpokladem urychlení druhé dálniční trasy z Prahy na severní Moravu!

JINDŘICH TESAŘ, Moravská Třebová