O svou rubriku ale nepřijdete, pokud tedy chcete mít své miminko ve Svitavském deníku, pošlete nám fotku na naši emailovou adresu: iveta.nadvornikova@denik.cz a nezapomeňte připsat údaje: jméno a příjmení miminka, rodičů a případných sourozenců, bydliště, datum, čas a místo narození a porodní váhu.

Upozorňujeme, že zasláním fotografie souhlasíte s jejím otištěním ve Svitavském deníku a se zveřejněním na webových stránkách Svitavského deníku.