„Znaky a prapory měst a obcí v dřívějších dobách sjednocovaly lid, který se pod nimi cítili bezpečněji,“ pohovořil o vzniku a významu biskup.Slavnostnímu aktu předcházela mše celebrovaná Pavlem Šírem, duchovním z Březové nad Svitavou. Atmosféru podtrhoval koncert pěveckého souboru Dalibor pod vedením sbormistryně Miroslavy Ducháčkové.