První den se konala soutěž sborů ze ZUŠ a ZŠ s rozšířenou hudební výchovou. Ve středu proběhla soutěž sborů ze ZŠ. Předsedou poroty byl Karel Štrégl, sbormistr pěveckého sboru Carmina v Rychnově nad Kněžnou, Jaroslava Macková, teoretička a dlouholetá poradkyně v oboru sborového zpěvu a Petr Lukáš, sbormistr Loučňáčku z Loučné nad Desnou. Hostem poroty byla Míla Fousková z Nipos-Artma Praha.

Odborná porota pochválila přípravný sbor Svitavánek ze ZUŠ ve Svitavách za kultivovaný pěvecký projev a pěkný zvuk. Zvlášť oceněno bylo i pět chlapců, kteří v lidové písni Na tom Bošileckým mostku velmi dobře zazpívali sólo. Velkou pochvalu dostal sbor za procítěné provedení skladby J.Temla Mamince.
Svitavánek získal zlaté pásmo. Odpoledně soutěžil starší Svitavský dětský sbor a získal zlaté pásmo. Hodnocení poroty bylo zajímavé. Chtěli si psát připomínky, ale žádné nenašli. Sbor byl povzbuzen k natočení CD a účasti v celostátní soutěži v Novém Jičíně v roce 2012. Do celostátní přehlídky Svitavský sbor nepostoupil, protože se jí účastnil vloni. Ve středu jel soutěžit pěvecký sbor Březováček ze ZŠ v Březové nad Svitavou. Byl porotou velmi dobře hodnocen, protože v počtu sedmnácti dětí zpíval výborně. Dostal pochvalu za vynikající výběr repertoáru a nadšení. Velmi se líbila naše nová sólistka - D. Holzerová z 1. třídy a dramatické provedení písně Učená moucha od J. Křičky. Březováček získal zlaté pásmo s postupem do celostátní přehlídky, která se koná 28.5. v Uničově.

(dpra)