Narodil se v roce 1932 v České Třebové. V letech 1951 až 1956 studoval hudební vědu, estetiku a dějiny hudby na Palackého univerzitě v Olomouci. „Je jedním ze zakladatelů Nadace Bohuslava Martinů. Od jejího založení v roce 1975 byl členem její správní rady a rezignoval až v roce 2008 ze zdravotních důvodů. Založil tradici slavnosti Otvírání studánek ve Vlčkově a je autorem deseti knih a téměř pěti set studií o hudbě 19. století, Bohuslavu Martinů a o krásných uměních,“ sdělila Pavla Pavlíčková z poličského muzea. Dvanáct let stál Jan Kapusta v čele litomyšlského muzea. V letech 1972 až 1984 působil jako ředitel městského muzea v Poličce.

Spolu s několika kulturními činiteli měl velký podíl na převozu ostatků Bohuslava Martinů do vlasti. V roce 2010 mu byla udělena Medaile Bohuslava Martinů za šíření skladatelova odkazu.

(ik, pp)