Dveře Regionálního muzea se v polovině března zavřely za výstavou Stromy jako domy. Jaro přivítá hned první jarní den nová expozice nazvaná O lásce a milování aneb Erotika v muzejních sbírkách.

Zpestřením budou antické sochy

Výstavní prostory muzea představí nejenom sexuální výjevy a symboly, ale také milostné náměty ve výtvarném umění a vše, co s erotikou, láskou a touhou souvisí. Vrátíme se do pravěku za paleolitickými i neolitickými venušemi, ithyfalickými plastikami, různými symbolickými závěsky či amulety. Návštěvníci si budou moci prohlédnout kolekci antických předmětů, například etruské votivní faly, erotické výjevy na řecké červenofigurové keramice nebo římské keramice nazývané terra sigillata. Bezesporu atraktivním doplněním se stanou kopie antických soch, které zapůjčila Galerie antického umění v Hostinném.

Středověk přinese zobrazení Adama a Evy, zejména na středověkých kachlích. Unikátním exponátem zde bude Šostýnská venuše pocházející z poloviny 14. století, ta představuje jedno z nejstarších zpodobnění nahého ženského těla v drobné plastice evropského středověku. Baroko zastoupí například Bozetto Omphalé a Herakles od Ignáce Platzera. Výjimečným lze nazvat soubor děl z 19. a 20. století, který pro tuto výstavu zapůjčilo Muzeum umění v Olomouci.
Příchozí zhlédnou také obrazy od Jana Preislera, Františka Hoplíčka nebo Adolfa Liebschera. Současné erotické umění přiblíží tvorba Ley Vivot, Antonína Suchana, Věry Kovářové nebo fotografie Josefa Pavlíčka.

Leitmotivem jsou erotické příběhy

Leitmotivem výstavy jsou různé erotické příběhy, jež se připomínají v každém historickém období: od antických bájí po příběh Mata Hari ve dvacátém století.
Výstava pochází z Vlastivědného muzea v Šumperku, na její tvorbě se podílely další renomované kulturní instituce z České republiky a ze Slovenska.

(pá)