V tomto školním roce se někteří žáci Základní školy v Brněnci zúčastnili mezinárodní dětské výtvarné, literární a fotografické soutěže Kladenská Veverka. Se svým obrázkem se do soutěže zapojil také Vojta Petrů.

Vojta byl 7. února 2014 pozván do Kladna na vyhodnocení dvacátého čtvrtého ročníku. Přivezl si odtud třetí místo ve své kategorii výtvarné části. Škola sama pak obdržela diplom za úspěšnou účast v této soutěži.

A co bylo tématem? Kladný nebo záporný vliv člověka na přírodu. Vojta namaloval černou skládku uprostřed čisté přírody se všemi detaily.

Gratulujeme, Vojto, jen tak dál.

JANA PETERKOVÁ, učitelka výtvarné výchovy